Augustin Souchy (1892-1984)

Souchy se narodil 28. srpna roku 1892 v Horním Slezsku. Velký vliv na něj měl jeho otec, který byl sociálním demokratem. Aby se vyhnul vojenské službě, utekl Augustin v roce 1917 z Německa do Švédska, ale odtud byl kvůli protiválečným aktivitám vypovězen do Norska a poté z Norska do Dánska. Roku 1918 začíná psát své první články a knihy pro anarchistické a anarchosyndikalistické hnutí. Souchy se vždy objevoval u zlomovým historických událostí. V roce 1920 strávil jako delegát Svobodné německé dělnické unie s mandátem za anarcho-syndikalisty osm měsíců v Rusku. Poté se vrátil do Německa, kde žil v letech 1921 až 1933, kdy se dostal k moci Hitler. V Německu byl redaktorem Der Syndikalist, a také jedním ze zakladatelů IWMA - anarchosyndikalistické internacionály. Dva týdny před vypuknutím občanské války se objevuje ve Španělsku a začíná zde působit pro CNT?FAI jako korespondent, překladatel a poradce pro mezinárodní vztahy. V roce 1939 byl, spolu se statisíci antifašisty, donucen uprchnout před Francovými vojsky. Od té doby Souchy střídavě navštěvoval Mexiko, Kubu a některé státy Jižní Ameriky. Určitý čas strávil v Izraeli, aby mohl napsat o tamních kolektivech. Procestoval i Afriku, kde vzdělával domorodé odborové předáky. Přednášel a publikoval ve Švédsku, Německu, Spojených státech a v mnoha dalších zemích. Až do smrti v roce 1984 byl aktivní v německém anarchosyndikalistickém hnutí.

[ZP5]