Diego Abad de Santillán (1897 - 1983)

Diego Abad de Santillán, vlastním jménem Sinesio García Hernández, jedna z předních postav španělského a argentinského anarchistického hnutí, se narodil v roce 1897 ve španělském Reyeru. Dětství strávil v Argentině, odkud odešel studovat do Madridu, kde byl také po generální stávce v roce 1917 uvězněn. O rok později se vrací do Argentiny, kde se stává aktivním v anarchosyndikalistické Federación Obrera Regional Argentina (FORA) a působí tu jako redaktor jejích novin "La Protesta". V roce 1922 vystupuje jako zástupce FORA během utváření International Working Men's Association (IWMA) na anarchosyndikalistickém kongresu Berlíně. Pole své působnosti dočasně přenesl i do Mexika, kde pomáhal Confederación General de Trabajadores (CGT). Poté se vrací zpět do Argentiny a v roce 1931 odchází do Španělska, kde se stává aktivním členem Federación Anarquista Ibérica (FAI). V letech 1935-6 působí jako redaktor anarchistických novin "Tierra y Libertad" a "Tiempos Nuevos" a sekretář FAI. Po fašistickém puči 19. července začal jako člen Comité de Milicias Antifascistas organizovat anarchistické milice v Katalánsku a stall se ministrem hospodářství v katalánské vládě. V roce 1939, po porážce sociální revoluce ve Španělsku, se vrátil do Argentiny, kde se začal věnovat vědecké činnosti. V roce 1977 se vrátil do své rodné země, kde také roku 1983 v Barceloně zemřel.
Diego Abad de Santillán je autorem mnoha knih a brožur, z nich stojí za to jmenovat alespoň tu nejznámější a ve své době velmi diskutovanou: "El organismo económico de la revolución" (Ekonomický organismus revoluce, 1936).

[ZP5]