Pierre Joseph Proudhon (1809 - 1865)

Francouzský socialista a teoretik anarchismu, první kdo se sám nazval býti anarchistou. Proslul spisem Co je vlastnictví 1844 - 45 přijal některé idee mladohegelovců. Zavrhoval organizovaný třídní boj i stát, odmítal jakoukoli autoritu; později korigoval svůj anarchismus projektem decentralizované a federalizované společnosti tzv. proudhonismus.

[ZP5]