Erich Mühsam (1878-1934)

Mühsam se narodil 6. dubna 1878 v Berlíně. V roce 1896 byl pro “socialistické pletichy” vyhozen z gymnázia. Živil se jako redaktor různých novin, psal komentáře a vystupoval v kabaretech. V roce 1904 se vypravil na skoro pětiletou cestu po Evropě, kde se setkával s mnohými revolucionáře a také zde přednášel před dělnickými shromážděními. V říjnu 1909 je Erich Mühsam poprvé zatčen. V roce 1911 založil svoji vlastní tiskovinu Kain - časopis pro lidskost. Také během První světové války se Mühsam angažuje protiválečně, navazuje kontakt se Spartakovci. Od dubna do října 1918 Mühsam internován kvůli odepření své pracovní povinnosti vůči vlasti. Během listopadová revoluce přebírá v revoluční radě odbor pro ruské a maďarské záležitosti, zasazuje se o návrat válečných zajatců. Udržoval také kontakt s jinými levicovými proudy a zasazoval se o spolupráci mezi komunisty a anarchisty. Po propuštění z vězení roku 1924 se angažuje v Rudé pomoci, Federace komunistických anarchistů Německa jej v roce 1925 vyloučuje kvůli “neanarchistickému jednání”. V roce 1926 založil časopis FANAL a také píše divadelní hry s politickým obsahem. Stále ještě doufá v proletářskou revoluci, ale po nástupu Hitlera k moci je zatčen a do koncentračního tábora Sonnenburg, kde také nalézá svou smrt.

[ZP5]