Johan Most (1846 - 1906)

Most byl původně německý sociální demokrat, který nejprve prosazoval krajně revolucionářskou individuálně teroristickou formu anarchistického boje proti představitelům stávajícího společenského zřízení. Revoluční jádro společnosti mělo představovat sílu, která individuálními akty proti představitelům politické a ekonomické moci strhne masy vykořisovaných k revoluční přeměně společenského zřízení. Pod vlivem názorů Petra Kropotkina se stal představitelem komunistického anarchismu. Od r. 1879 vydával v Londýně, pak od r. 1882 do r. 1906 v New Yorku list Freiheit (Svoboda), který zachycuje vývoj jeho názorů.

[ZP5]