Albert Meltzer (1920-1996)

Meltzer se dostal k anarchistickému hnutí v 15 letech, kdy navštívil přednášku Emmy Goldmanové. Velkým impulsem pro něj bylo vypuknutí španělské občanské války v roce 1936. V této souvislosti podnikal mnoho věcí od organizování demonstrací solidarity a propagandy ve prospěch anarchistů až po spolupráci na tajných dodávkách zbraní do Španělska. Také se pohyboval kolem časopisu "Spain and the World".
Jeho upřímné pojetí anarchismu jako prostředku pro osvobození námezdně pracujících mu způsobilo časté konflikty s liberální částí anglické anarchistické scény na konci 40. let, taktéž kritický vztah k nové levici ze 60. let. Jeho přístup našel vyjádření v časopise "Black Flag", jehož byl spoluzakladatelem a který v 70. letech přitáhl mnoho mladých lidí. Byl také zakladatelem anarchistického nakladatelství, knihovny a vůbec záběr jeho aktivit byl opravdu veliký. Své osudy shrnul v autobiografii "I Could´nt Paint Golden Angels".
V jeho pojetí bylo každé privilegium nepřítelem lidské svobody, nejenom privilegia kapitalistů, králů, byrokratů a politiků, ale také přízemní aspirace oportunistů a kariéristů mezi anarchisty samotnými.

[ZP5]