Petr Alexejevič Kropotkin (1842 - 1921)

Kropotkin se narodil 9. prosince 1842 v Moskvě v rodině starobylého knížecího rodu. Studoval v Pážecím institutu, po jehož dokončení se stal komorníkem Alexandra II. V roce 1968 získal důstojnickou hodnost a odešel sloužit k Amurskému kozáckému vojsku. Potom odjíždí na Sibiř, kde se zabývá vědeckou a společenskou činností (účastní se geografických expedicí). Roku 1867 odjíždí do Petrohradu, kde nastupuje do zaměstnání na univerzitě, a o rok později je zvolen členem Ruské geografické společnosti. Roku 1872 se po cestě do Švýcarska setkává s následovníky svého krajana Michaila Bakunina a přechází na pozice anarchismu. Po návratu do Ruska se věnuje anarchistické propagandě, vstupuje do kroužku "čajkovců", po jehož zničení je zatčen a uvězněn v Petropavlovské pevnosti. V roce 1876 uskutečnil útěk z vězeňské nemocnice a prchl do zahraničí. Během 40 let v exilu se z něho stal jeden z nevýznamnějších činitelů anarchistického hnutí - vystupuje na schůzích, účastní se kongresů anarchistické Internacionály a veřejných akcí, píše propagační publikace a zakládá noviny. Roku 1881 je pro své aktivity vyhoštěn ze Švýcarska. Dva roky na to je, ač nevinen, odsouzen k pěti letům vězení, ale v roce 1886 je pod tlakem veřejnosti předčasně propuštěn a odjíždí do Anglie. V následujících letech vycházejí jeho nejznámější díla jak z oblasti vědy (především geografie) tak i anarchistické teorie. Mezi jeho nejznámější spisy patří "Pospolitost", "Buřičovy řeči", "Pole, dílny a továrny", "Anarchistická morálka", "Současná věda a anarchie" a mnohé další. Po únorové revoluci 1917 se vrací do Ruska, avšak jeho působení na ruský lid je brzy omezeno bolševickou vládou - je vystěhován z Moskvy do Dimitrova. Ve svých dopisech se ještě snaží varovat dělníky v Evropě před bolševickou diktaturou - ale marně. Záhy, 8. února 1921, umírá.
Z hlediska formulování filosofických základů anarchistického hnutí byl Kropotkin jeho nejdůležitější osobností.

[ZP5]