Jones Mother (1830 - 1930)

Mother Jones byla jednou z nejpůsobivějších postav amerického dělnického hnutí. Narodila se roku 1830 a žila ve zdraví dobrých devadesát let, byla osobou široko známou a váženou mezi dělnickými skupinami po celých Spojených státech. V mládí našla po ztrátě manžela a dítěte díky epidemii a pak opakované ztrátě všeho znovu v chicagském ohni v dělnickém hnutí východisko pro svůj vrozený soucit, lásku a odvahu. Nikdy neměla čas nebo vzdělání ke studiu filosofie rozličných hnutí, která inspirovala mnoho oddaných idealistů.
Pracovala zejména s horníky ze Západní Virginie a Colorada, ale také s ocelářskými dělníky a skupinami v mnoha jiných průmyslových odvětvích. Byla rozenou organizátorkou. Vedla například pochod dětských textilních dělníků z města do města, což přispělo k reformování zákonů o dětské práci.
Mother Jones byla individualistka. Její vlastní city a myšlenky byly tak silné, že se někdy dostala do konfliktu s jinými bojovníky za stejnou věc. I bez vzdělání měla Mother Jones schopnost hýbat masami lidu svými silnými a živými proslovy a činy. Vůbec nebrala vážně své osobní bezpečí o čemž svědčí i to, že byla nesčetněkrát vězněna.
Ve věku 95 let napsala svou autobiografii. Je to pravděpodobně nejemotivněji zobrazený kus dělnické historie, který byl kdy napsán.

[ZP5]