Paul Goodman (1911 - 1972)

Goodman byl pacifista a anarchista, jehož víra vyjádřená v próze, poezii a sociální kritice, pomohla tvarovat doktrínu Nové levice šedesátých let. Hlásal osobní a sexuální svobodu, věřil, že společenské instituce brání vrozené lidské tvořivosti, náklonnosti a nenásilí. Jeho spisy pokrývaly široký rozsah témat - vzdělávání, městské plánování, psychoterapii, literární kritiku... - to odráží rozmanitost všech zaměstnání, která vystřídal zatímco pokračoval v práci za sociální změnu. Během války v Indočíně se Goodman účastnil hnutí Odpor vůči odvodům a podílel se na utváření masového nenásilného hnutí proti válce.

[ZP5]