Sebastien Faure (1858 - 1942)

Auguste Louis Sebastien Faure se narodil v Saint-Etienne v silně katolické měšťácké rodině. Získal vzdělání v řádové škole u jezuitů,měl se stát misionářem. Po čase však stratil víru v Boha a otcově smrti misionářské záměry rád opustil a snažil se věnovat obchodu. Po vojenské službě žil krátce v Anglii ,ale oženil se a usadil se v Bordeaux. Zde se začal zajímat o socialismus. Brzy byl aktivním členem marxistické Parti Ouvrier (Dělnické strany), v roce 1885 za ni dokonce kandidoval ve volbách v provincii Gironde. Souběžně ale studoval i anarchistická díla Kropotkina, Recluse a Torteliera, což ho postupně vedlo ke konfrontaci s marxisty. V roce 1888 ze strany vystoupil, odstěhoval se do Paříže a stal se aktivním anarchistickým propagátorem a agitátorem.
Jako anarchista byl brzy velice známý a populární, jezdil po celé Francii a přednášel na nejrůznějších místech na venkově i ve městech. Několikrát byl krátce vězněn. Napsal a vydal celou řadu propagačních brožur, např. Autorita či svoboda nebo Zločiny Boha. Úzce spolupracoval s Luisou Michelovou, bývalou komunardkou a vyhnankyní, nyní oblíbenou anarchistickou agitátorkou.
Za války byl důsledným antimilitaristou, v roce 1914 podepsal mírový manifest Vers la Paix (Pro mír). V letech 1916 - 17 vydával všeobecně levicový protiválečný týdeník Ce qu´il faut dire (Co musí být řečeno).
V roce 1919 stál u znovuobnovení listu Le Libertaire, který pod různým redakčním vedením vycházel v rozsáhlém nákladu (několika desítek a set tisíc kusů) až do roku 1939 (po válce byl znovu obnoven, v 50. letech se stal pod pozměněným názvem Le Monde Libertaire - Svobodný svět - orgánem Anarchistické federace a vychází legálně v nákladu několika tisíc kusů jako týdeník až do současnosti). V roce 1922 začal vydávat časopis měsíčník La Revue Anarchiste. A právě v tomto časopise pak otiskoval své teorie o anarchistické Syntéze a od roku 1926 zde ostře kritizoval Platformu. V roce 1927 spolupracoval na obnovení Union Anarchiste (UA) a v roce 1928 pomáhal s vytvořením Association des Federalistes Anarchistes (AFA). V letech 1928 - 39 redigoval list La Voix Libertaire(Libertinský hlas).Ve 20.letech publikoval několik větších teoretických prací,např. Můj komunismus-všeobecné štěstí.Ve 30. letech byl aktivní v Mezinárodní lize obránců míru.V roce 1926 začal pracovat na projektu Anarchistické Encyklopedie. Dokončil ji v roce 1932 ve spolupráci z řadou autorů, např. s Volinem, Nattleauem aj. Toto dílo mělo v prvním vydání přes 3 tisíce stran a zahrnovalo komplexní zpracování různých odkazů na historii a filosofii anarchismu.
Zemřel roku 1942 v Royan u Bordeaux, kam prchnul před nacisty.

[ZP5]