Gustave Brocher (1850 - 1931)

Narodil se v Delle (Francie) roku 1850. Byl vychován otcem ve fourierovské tradici, studoval však teologii a stal se knězem. Odešel do Ruska coby soukromý učitel. Poté se přestěhoval do Londýna (v roce 1875), kde se nakonec přidal ke skupině "Vpered!" a stal se socialistou. Roku 1879 se pod vlivem Paula Brousseho stal anarchistou. V letech 1880-1881 se podílel na vydávání "Le Travail" (Práce). Byl aktivní v socialistické lize a anarchistických kruzích v Londýně. V roce 1891 přesídlil do Lousanne (i když se později vrátil krátce do Londýna). V letech 1911-1914 učil na akademii. Přispíval do mnoha anarchistických periodik a publikací (např. "Encyclopédie anarchiste") a, jakožto aktivní volnomyšlenkář, do četných volnomyšlenkářských novin. Od roku 1918 až do své smrti (Lausanne, 1931) vydával "La Libre Pensée".

[ZP5]