Marie Louise Berneri (1918 - 1949)

Starší dcera Camilla a Giovanny Berneriových Maria se narodila ve španělském Arezzu. Rodina musela roku 1926 odejít z Itálie do exilu, především kvůli pronásledování ze strany Mussoliniho příznivců. V polovině třicátých let začala Maria Louisa, která přijala francouzskou verzi svého jména, studovat na sorbonnské univerzitě psychologii. Brzy se i ona po vzoru rodičů zapojila do činnosti v anarchistickém hnutí. Spolu s Luisem Mercierem Vegou vydávala krátce noviny nazvané "Revision". Provdala se za známého anarchistu Vera Recchioniho (Vernon Richards). Po propuknutí španělské revoluce Marie dvakrát navštívila Barcelonu - podruhé těsně poté, co byl její otec zavražděn v květnu 1937. V Londýně, kam se vrátila, publikovala v anarchistickém listu "Freedom" (Svoboda). Po celou dobu udržovala kontakty se španělskou organizací anarchistek Mujeres Libres a poté pomáhala i španělským emigrantům. Kromě Freedomu působila - vždy po boku svého manžela - jako redaktorka listů "Spain and the World" (Španělsko a svět) a od roku 1939 i nástupnického "Revolt!". Byla též členkou malé skupiny lidí, kteří stáli u zrodu další anarchistické tiskoviny s názvem "War Commentary" (Válečný komentář). V dubnu 1945 byla Marie Louise jednou ze čtyř redaktorů War Commentary, kteří byli obžalováni z podněcování. Byla však zproštěna viny, neboť "manželka se nemůže spiknout se svým mužem". Ostatní tři redaktoři byli ale uvězněni, takže na Marii přešla hlavní zodpovědnost za vydávání časopisu v poválečné době. Marie L. Berneri zemřela předčasně po infekční nemoci v Londýně roku 1949. Nakladatelství Freedom Press vydalo posmrtně některé z jejích prací - "Neither East Nor West" (Ani na východ ani na západ), "Journey Through Utopia (Cesta Utopií), jakož i mnoho novinových příspěvků. V současné době se v italské Cecině nachází archív s díly Marie Luisy Berneri i jejího otce Camilla, a to na adrese Archivio Famiglia Berneri, Via Pietro Gori, 5/b - 57023, Cecina.

[ZP5]