Pura Arcos (1919 - 1995)

Purificación Pérez Benavent se narodila 26. června 1919 ve španělské Valencii. Později se přestěhovala do Barcelony. Nadaná studentka musela ve třinácti letech začít chodit do noční školy, aby mohla přes den pracovat a přispět tak do rodinného příjmu. Pura se velmi brzy seznámila s anarchistickými myšlenkami a stala se jednou z aktivních členek místní federace barcelonských Mujeres Libres (Svobodné ženy). Účastnila se také činnosti podvýborů anarchosyndikalistické CNT, anarchistické federace FAI a FIJL (Federación Ibérica de juventudes libertarias - Iberská federace libertinské mládeže).
V roce 1936 se v Libertinské mládeži seznámila s Federikem Arcosem, za kterého se později provdala. Jako jedna z prvních žen získala na začátku revolučních událostí kvalifikaci pro řízení tramvaje. Postupem času přestala být spokojena s některými postoji a metodami militantes responsables („šéfové“ jednotlivých výborů) a proto přijala nabídku, aby se stala učitelkou v kolektivu v Tabernes de Valldigna. Mezi zdejšími lidmi byla poměrně šťastná. Po porážce revoluce se začala skrývat místo toho, aby se pokusila uprchnout ze země. Vrátila se i se svou rodinou do Barcelony. Musela žít v ilegalitě ještě dva roky, než se situace alespoň trochu uklidnila.
Roku 1950 emigrovala Pura spolu s mladší dcerou za Federikem do Kanady. Zde se učila angličtinu a pracovala jako zdravotní sestra. Úzce spolupracovala s libertinským tiskem, především s Bulletinem Mujeres Libres, vydávaným v Londýně v letech 1963 až 1977 a s magazínem Mujeres Libertarias (až do roku 1993, kdy přestal vycházet). Až do své smrti v roce 1995 udržovala korespondenci s kamarády a soudruhy z celého světa, podporovala mírové skupiny a také kanadské ženy v různých kampaních.

[ZP5]