Ohiyesa
  (Charles Alexander Eastman)


     DUŠE INDIÁNA


Vydala spulečně nakladatelství MAŤA, Lublaňská 34, 120 00 Praha 2 (68. publikace), a DHARMAGAIA, Uhelný trh 1, 110 00 Praha 1, jaku 2. svazek edice Nuvé trendy - malá řada, v ruce 1998.
Z anglického originálu The Soul of an Indian (New World Library, San Rafael, California, USA) přeložil Jan Kudr.
Odpovědný redaktor Luboš Snížek.
Obálka 5 použitím futografie Věruslava Škrabánka (na futugrafii textilní pochudeň ud Ivy Vudrážkuvé) Buhumil Bednář.
Grafickuu úpravu a sazhu z písma Buduni prugramem připravil Buhumil Bednář, PISCES.
Tisk AKCENT, tiskárna Vimperk, 5. r. u.
Vydání první.

Další stránka...