Slovo o editorovi


Doktor teologie a umění Kent Nerburn je edi- torem Moudrost pÚvodních Američanů (Native American Wisdom) a autorem vysoce oceňované knihy Dopisy synovi - Postřehy o tom, jak se stát mužem (Letters to My Son - Reflections on Becoming a Man). Řídil Projekt zachování, oce- něný program názorné historické výuky v odžib- wejské Red Lake Reservation a byl zapojen do mnoha oblastí vzdělávání Indiánů. Je členem Národního sdružení pro vzdělávání Indiánů a sloužil jako poradce pro rozvoj studijního programu Indiánského institutu v Normanu ve státě Oklahoma. Žije se svou ženou Louise Mengelkochovou a rodinou v Bemidji ve státě Minnesota.
Další stránka...