O b s a h - DUŠE INDIÁNA -


"Není snad cosi věčného v našem indiánském
pojetí demokracie, v němž Země, naše matko,
byla volně pro všechny a nikdo netoužil ovlád-
nout ani zotročit svého souseda?"

					Ohiyesa

"Když narazíš na novou stezku nebo stopu, kterou neznáš, jdi po ní tak dlouho, dokud ji nepoznáš." Uncheedah, Ohiyesova babička
Úvod..

Předmluva..


KAPITOLA PRVNÍ
Cesty Ducha

Velké mystérium / Chrám přírody / Síla ticha / Přítomnost Ducha / Chudoba a prostota / Příroda a samota / D~ležitost modlitby / Vnímání krásy / Zázrak obyčejného


KAPITOLA DRUHÁ
Zvyklosti lidí


Vzdělávání dětí / Slavná píseň tvoření / Dětská první lekce / Úloha starších / Život v službě / krása velkomyslnosti / Řád, etiketa a slušné chování / Morální síla žen / Posvátnost cti1 Válečnická čest / Úcta ke spravedlnosti1 Hanebnost krádeže a lži / Přátelství/ Statečnost a odvaha / Existence psychických sil / Význam smrti


KAPITOLA TŘETÍ
Příchod způsobů bílých


Vliv bílého náboženství - pokrytectví křesťanů mezi námi / Pravý Duch Ježíše / Křesťanská civilizace / Pláč za ztracenou vizi / Dar mého liduDoslov..

Slovo o editorovi..

Ediční poznámky..

Zadní obálka.. (čili konec knihi)