Jak se chovat při zadržení nebo předvolání

 

Pokud svou účastí podporujete nějakou anarchistickou demonstraci či jinou akci, hrozí vám zadržení či předvedení policií. Anarchisté jsou jako političtí aktivisté soustavně perzekuováni a stíháni. Přečtěte si tedy něco málo rad, jak se v takovém nikoliv nepravděpodobném případě chovat. Nebudeme vám zde dávat zbytečně mnoho informací ohledně práva, protože policie většinou zákon stejně nerespektuje. Spíše se vám pokusíme vypsat pár rad získaných a prověřených praxí.

 

V případě, že vy nebo někdo z vašich kamarádů bude obviněn z trestného činu v souvislosti s anarchistickou činností, kontaktujte Anarchistický černý kříž!

 

 

Obecné rady a nejčastější triky policie

 

Pokud policie zjistí tvoji totožnost (například tak, že předložíš občanský průkaz), nemá již žádné právo tě fotografovat či snímat otisky prstů.

 

Osobní prohlídku či měření těla má právo provést pouze osoba stejného pohlaví nebo lékař.

 

Máš právo nevypovídat (v zákoně je napsáno, že v případě, pokud by jsi sobě nebo osobě své blízké způsobil trestní stíháni za trestný čin či přestupek - tuto osobu však nemusíš blíže specifikovat). To je často nejlepší řešení. Pokud se tak rozhodneš, buď skutečně důsledný.

 

Policie se tě pravděpodobně pokusí znervóznět:

Řeknou ti, že tví přátelé už všechno řekli. Pokud jste se před akcí dohodli na nevypovídání, tak svým přátelům důvěřuj - oni udělají totéž. V takovýchto případech policie téměř vždy lže.

Začnou číst pasáže z neexistujícího protokolu, ve kterých tě tví přátelé obviňují z trestných činů - opět může jít o lež.  Také si mohou vymyslet historky o neexistujících videozáznamech, svědcích atd.

Nadiktují ti přijatelnou verzi výpovědi a úmyslně překroutí několik detailů - doufají, že se chytneš a začneš je přesvědčovat jak to bylo doopravdy.

Začnou ti vyhrožovat zadržením na 48 hodin, obviněním či vazbou.

 

Uvědom si, že v žádném případě se mluvením nevykoupíš. Pokud policie něco ví, tak to proti tobě použije tak jako tak.

 

Pokud tě začnou přesvědčovat, že už všechno vědí a že tvé “zapírání” nemá cenu, zbystři. Pravděpodobně to znamená, že policie neví vůbec nic.

 

V případě, že se rozhodneš vypovídat, si pořádně přečti protokol před tím, než ho podepíšeš. Nebývá výjimkou, že v protokolu je napsáno něco jiného, než jsi ve skutečnosti řekl. V takovém případě trvej na opravě uvedené pasáže. Pokud policisté odmítnou protokol opravit, odmítni ho podepsat. Nenaleť na trik “podepiš že nechceš podepsat.”

 

Pokud vypovídáš, neříkej rezolutní ne - policie pak může napadnou rozpory ve tvé výpovědi. Použij radši formulace “nepamatuji se” atd.

 

Policisté se mohou pokusit ti vyhrožovat. Mezi nejčastější výhružky patří hrozba fyzickým napadením. Neměj strach, policie proti tobě žádné velké fyzické násilí nepoužije. Pokud se o něco pokusí, půjde spíše o psychický nátlak – různé drobné facky, pohlavky či kopance. Policisté nebudou riskovat tvé zranění (výjimkou jsou zadržení při a bezprostředně po velkých demonstracích, na kterých došlo ke srážkám s policií či ničení majetku. Po takových akcích dochází pravidelně k bití a týrání. Tady je pak každá rada drahá). Uvědom si, proč na policejní stanici jsi a ukaž, že se nebojíš. Pokud by jsi byl přesto zraněn, ihned po opuštění prostoru policejní stanice jdi k lékaři (pokud je večer či svátek, jdi na pohotovost – pokud se v místě výslechu nenachází, neboj si zavolat si sanitku. Do telefonu však neříkej, že jsi byl napaden policisty!) a nechej si vystavit kopii lékařské zprávy. Pokud se tě budou ptát, jak se ti to stalo, klidně řekni, že jsi byl napaden policisty při výslechu. Nezapomeň si vzít kopii lékařské zprávy – jinak se pravděpodobně “ztratí.” Poté se co nejdříve spoj s Anarchistický černým křížem.

Mohou ti také vyžadovat obviněním z napadení veřejného činitele při výslechu. Zřejmě půjde opět pouze o výhružky – žádný takový případ jsme dosud nezaznamenali.

 

Vždy vyžaduj kopii protokolu. Může se následně použít jako podklad pro další právní činnost.

 

Pokud máš možnost, vezmi si žvýkačku nebo něco podobného, co ti uleví od nervozity.

 

 

Zadržení na demonstraci

 

Zadržení se dá rozdělit na dva různé případy: zadržení přímo na akci a zadržení po jejím oficiálním rozpuštění.

 

Na demonstrace s sebou pokud možno nenos žádné zbraně. Vezmi si ale kasr - před a po demonstraci je vetší riziko napadení nazi-skinheady. Kasr není útočná zbraň a většinou ti ho policejní hlídka ponechá.

 

Neber s sebou diáře, telefoníčky a další poznámky, které by policii mohli dovést ke Tvým přátelům. Zablokuj paměť mobilního telefonu.

 

Přijďte pokud možno ve větší skupince, ve které se dobře znáte. Můžete se předem domluvit, že se uvedete navzájem jako svědky nebo na tom, že nebudete vypovídat.

 

Na demonstraci jsi se pochopitelně ničeho nezákonného nedopustil ani jsi si nevšiml nikoho, kdo by něco takového páchal. Byl jsi v davu a neviděl jsi dál než na lidi stojící vedle tebe.

 

Na demonstraci jsi nikoho neznal (pokud jsi se ovšem s kamarády nedomluvil na vzájemném svědectví).

 

Účast na neohlášené (používá se také nesprávný termín “nepovolené”) demonstraci není trestným činem ani přestupkem! Pouhou účastí se nedopouštíš ničeho nezákonného. Polici by v takovém případě měla postupovat tak, že účastníky vyzve k rozchodu a až poté může zasáhnout (může pak použít paragraf “neuposlechnutí výzvy veřejného činitele” ). Žádnou takovou výzvu jsi však samozřejmě neslyšel, protože kolem tebe byl velký hluk (v drtivé většině případů ji opravdu neuslyšíš, protože ji policie stejně vyhlásí jen tak, aby ji slyšeli jen oni sami).

 

Po skončení akce neodcházejte sami - hrozí napadení od neonacistů.

 

 

Zadržení před a po demonstraci

 

Řekni, že se žádné demonstrace nezúčastníš. Pokud to je po akci, klidně řekni že jsi tam byl (dle situace, naopak to klidně zapři), ale že jsi už odešel. Pokud je u tebe nalezena v takovéto situaci nějaká zbraň, policistovi řekni, že ji máš pro vlastní obranu a jelikož nejsi na demonstraci, tak nemá právo ti ji odebrat. Pokud je to před akcí, na žádnou demonstraci samozřejmě nejdeš a ani nevíš že se něco takového koná.

 

 

Několik paragrafů

 

Pamatuj, že policie na paragrafy většinou stejně kašle. Každopádně to ale můžeš zkusit.

 

Podle zákona o policii máš právo na to, aby se k tobě policista choval tak, aby dbal vaší cti, vážnosti a důstojnosti. (§ 6 odst. 1 PolZ). Tzn. nejsou přípustné žádné nadávky atd. Policista by vám měl též vykat.

 

Pokud ti bylo v  případě policejního zásahu způsobeno zranění, máš právo na policistech požadovat poskytnutí první pomoci a následně lékařské ošetření (§ 42 odst. 2 PolZ).

 

Na služebně se můžeš dočkat odebrání věcí. O tom musí být vystaveno potvrzení (§ 17 PolZ). Máš právo na vrácení věcí při propuštění (§ 27 odst. 2 PolZ).