O J.-P. Proudhonovi...
Co je vlastnictví?

Obecná idea revoluce v devatenáctém století

O spravedlnosti v revoluci a církvi

Principy Federace