THE CLASH - LONDON CALLING   (STŘET - LONDÝN VOLÁ)


01. London calling - Londýn volá
02. Brand new Cadillac - Zbrusu nový Cadillac
03. Jimmy Jazz
04. Hateful - Odporné
05. Rudie can't fail - Hrubost nemůže zklamat
06. Spanish bombs - Španělské bomby
07. The right profile - Správný profil
08. Lost in the supermarket - Ztracen v supermarketu
09. Clampdown
10. The guns of Brixton - Zbraně Brixtonu
11. Wrong 'em boyo - Špatná cesta
12. Death or glory - Smrt nebo sláva
13. Koka Kola
14. The card cheat - Karetní trik
15. Lover's rock - Rock milenců
16. Four horsemen - Čtyři jezdci
17. I'm not down - Já nejsem dole
18. Revolution rock - Revoluční rock
19. Train in vain - Vlak v žilách


[BACK]