ANTI-NOWHERE LEAGUE - SCUM   (LIGA PROTI-NIKAM - ŠPÍNA)


01. Burn'em all - Sežehně me je všechny
02. Gypsies, tramps & thieves - Cikáni, tuláci & zloději
03. How does it feel - Jak to cítíš
04. The great unwashed - Velká chátra
05. Long live a punk - Ať žije punk
06. Fucked up 'n wasted - Zkažení a zpustlý
07. Chocolade soldiers - Čokoládoví vojáčci
08. Get ready - Připrav se
09. Suicide. . .have you tried - Když se pokusíš. . . o sebevraždu
10. Pig iron - Železné prase
11. Scum - Špína
[BACK]