I N F O - C A F F É secret MENU


 ZELEŇINA (1G)
    Cena pro aktivňí členi (anarchisti) - 200K (nebo méně, podle nákupňí ceni yenž ye steyná s prodeyňí).
    Cena pro simpatizanti -250K
    Cena pro ostatňí - 250-300 K

 HOUBIC'KI (10p)
    Cena pro aktivňí členi - zdarma
    Cena pro simpatizanti -150K
    Cena pro ostatňí - aňi za ňic...

 RAYSKEY XAOS za yednu bombičku
    Cena pro AM - 3.5K
    Cena pro SM - 7K
    Cena pro ostatňí - 10K

 COKE (1G 50-75%)
    Cena pro aktivňí členi - 1000K
    Cena pro simpatizanti - 2000K
    Cena pro ostatní - 3000K

---------------------------------------------------------
Pokud bi nebil crack tak uwolíme Eliksír žiwota..
 YET [Min. vklad 1000K]
    Cena pro aktivňí členi - 1/2 z výtěžku
    Cena pro simpatizanti - normálňí cena
    Cena pro ostatní - dvojnásobná cena


[ZPĚT]