PROKSIMA ANARXIA
Organizace Xaosu 70 B.A. - 2007 A.D. - X.007

ANARXIA HOMEGUARDIA

Militantní sekce.


* Bránit Anarxii před kontra-revolucí
* V případě selhání programu Magia Anarxaic dát povel k mobilizaci


[ZPĚT]