Je jistě několik věcí v mém životě, kterých zajisté lituji. Seznámení se s Církví Satanovou a seznámení se s toxikomunisty patří k nejzávažnějším, ostatně vše další vychází právě z těchto zdrojů. O nich však jindy a jinde. Dnes a nejpravděpodobněji i po několik následujících dnů bych chtěl zvědět, zda-li mám litovat i toho, že jsem se na rozdíl od jiných anarchistických proudů, snažil o umírněnou koncepci, ..do níž patří i tzv. volba menšího zla. Chtěl bych opravdu vědět, zda-li jsem se nemýlil, když jsem šel volit strany politické, konkrétně sociální demokracii, komunisty a zelenou.
Avšak už byť jen ten fakt, že marihuanna je stále mimo zákon svědčí o mnohém.. To, že za 15-ti korunový přečin mám zaplatit 30.000 a ještě to prý bude více, mluví o tom jistém státu, čili česky: společenské stavu naší země. Tento bod však již brzy budu chtít konfrontovat v soudní síni a třeba i v Evropě ve Strassburgu, zda-li je to to ono, co jsem zvolil svým ANO..EU! Tam se tedy dozvím jak jsme na tom skutečně s Evropou..
Zde ale dříve chtěl bych zvědět, jak jsme na tom MY a kdo to vlastně je MY, a kdo je už MIMO!!
Minimálně mimo hru, ačkoli i to kdo je více mimo meze zdravého rozumu je též otázka zajímavá.

Každopádně 1. Organizace Chaosu nedošla úspěchu a proto je zrušena. Pokud proti tomu má někdo námitku, mít může.. Ale pokud pochopil opravdu podstatu i okolnosti, pak mu to došlo už samo!

Nicméně boj zastavit nelze. Boj, nikoli však válka, je přirozením stavem lidstva. Je to zejména boj o vlastní práva, nehledě na to, že je to často boj o všeobecná práva lidská, čili nikoli jen o své vlastní zájmy, ale i o podobu světa v němž žijeme. A podle úspěchu vyšších či nižších hodnot smíme si pak ovšem o sobě smýšlet, zda-li jsme elitou evoluce, či něco, čemu leckdo může co se mu zachce!
Přesto ALE! si myslím, že filozoficky založené směry, v prvé řadě nejutopičtější z nich.. Anarchie, to světlo za kterým jdeme a víceméně tušíme, že dobít je nemusí být možné, ..z důvodu lidské přirozenosti.. přesto ale ukazuje nám spolehlivě správný směr.

Je-li skutečně politováníhodné svým hlasem legitimizovat jakoukoli formu moci, čili nadřazenost vládců nad obyvatelstvem ostatním, což si skutečně - ač nerad, milí moji spřátelení politikové.. ..začínám myslet, se dozvíme již brzy. (Byl bych rád, kdybych se právě nyní mýlil a mohl s klidným svědomím říci ostatním anarchistům, že jsem se nemýlil, když považuji Anarchii pouze za ideu a volím jinak prostředky vedoucí k alespoň nějakému Právnímu Stavu Společenskému - opaku Práva Síly. Přesto však jsem rozhodnut chodit i nadále k volební urně a volit. Volit ovšem budu již jenom sám sebe a tento způsob doporučím i všem ostatním stoupencům Anarchie, abychom se zřetelně odlišili od ostatních nevoličů, které například opravdu politika ..což si překládám jako "podoba společnosti".. nezajímá nebo tomu opravdu nerozumí. Prostě pokud nebude-li z pozice politických špiček učiněna náprava věci zejména v šesti následujících bodech nebudu již volit strany, kterým jsem dával svoji důvěru, nebudu ani volit žádné jiné.. naopak zalituji svého ideového rozkolu s radikálním jádrem anarchistického hnutí. Do urny pak vhodím Manifest Pro-Demokratický, který může kdokoli použít, ještě lépe však když sepíše svůj vlastní program a tím ustanoví svůj svrchovaný majestát.

V první den bych rád nabídl volnou ruku k nápravě stavu věcí samotné vládě, t.j. parlamentu nebo i prezidentu. Zda-li provedou re-evoluci či zaujmou reakční pozice, je na nich a jejich povaze.
V případě druhém, dne aktivit druhého, vyzívám ke všeobecné stávce všechny obyvatele ČR, kteří se dokáží s plně demokratickým programem ztotožnit. Snad by ani nemusela ustat práce nelegálně, stačilo by kdyby se nadpoloviční většina národů či lidu zneschopnila u lékaře a třeba i poté vykonávala svou úctyhodnou profesi.
Pokud nebude mít vůli k sebevědomí dostatečné procento měšťanů či občanů či lidí, pak dne třetího vyzívám ke vzpouře utlačované menšiny - nás, ať liberálně či libertinsky smýšlením založené na přirozeních principech posvátné Svobody a posvátného Míru.. - nás, jejichž filozofie či náboženství jsou omezována nebo zatracována anebo úplně zakazována, co do svobody slova, shromažďování, pěstování či v kterémkoli jiném ohledu na Přirozená Práva - abychom povstali proti a zažádali o politický azyl v zemi, která je nám snad bližší.. např. Nizozemí.
Budu-li v tomto boji přesto všechno i nadále osamocen, nevadí. Zaujmu postoje příhodné, do kterých vám však již nic není. Nemějte však strach, že bych se zřekl svého ideálu a ideologie.

Nuže tedy přistupme ke konkrétní věci. Požaduji po národním shromáždění, aby všelidovým hlasováním rozhodlo o těchto bodech:

1 ) WÝSTUP Z NATO
Požadujme distanc od okupačních sil stejné rasi jako je naše. Země za vodou patří lidem rasy rudé. Americans z této pozice dokonce ovládají zbytek světa. To, že mají navrch ekonomicky je jedna věc, ale militarismus je věc, s níž se ztotožnit nelze. Nelze-li nic jiného, pak se nechceme alespoň podílet na této zvrácenosti. Myslíme si, že peníze z pronájmu půdy indiánským národům stále dluží!!

2 ) AUTO-SPONZORING POLITICKÝCH ŠPIČEK
Nechť jen ten, kdo skutečně je schopen se o sebe postarat, smí zaujmout zodpovědné křeslo. ( Pokud však ani jeho politická strana se nezmůže na plat pro toho, kdo má zastat vládní funkci - když už ne přímo dotyčný poslanec, ministr, prezident.. pak ať má tedy alespoň nárok na dávky sociální. )

3 ) DROGOVÁ POLITIKA
Zákaz volného prodeje vysoce návykových látek, jako je nikotin a efedrin. Uvolnění prodeje marihuanny. Spolu s alkoholem ať je to zlehka zdaněná droga. Pro samoproducenty 500 K za 1 květinu, max. 4 květiny na osobu na 3 měsíce.
Ostatní drogy jen pro pracující a na recept. Ať LSD, kokain či pervitin nebo opiát či nikotin.. anebo třeba extáze, ať jsou kontrolovány státem co do kvality, tím lze omezit poškozování zdraví uživatelů (jakož i snížit procento předávkovaných) a taktéž omezit i obohacování se kriminálních živlů. Stát navíc vydělá na uzdravování závislých. Prodej pro dospělé, tedy konkrétně po ukončení školní docházky a trest doživotí pro nelegální prodej drog. Zejména míra předávkovaných a fakt, že drogy bývají někdy ředěny např. i omítkou, budou minimalizovány. Stát nese na tomto problému nejvíce vinu.

4 ) PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍCH DÁVEK
Kdo nechce pracovat, nechť nemusí. Navrhujeme zaplatit nájemné (do určité výše) a vydávat přímo jídlo a ošacení.

5 ) ZRUŠIT POPLATKY ZA MHD, RÁDIO a TV
...a nově i poplatky ve zdravotnictví...
Všechno toto nedůstojné vymáhání almužny a taktéž zaměstnávání zbytečných příživníků, nepřísluší k veřejnoprávní společnosti, spíše k dekadentní.
Za 15-ti korunový přečin zaplatit 1000K pokuty je výsměch (mnohdy to mnohokrát přeplatí skutečně projeté jízdné), ale 30.000, to už je naše vlastní ubohost a bídnost si takto nechat ničit životy. Exekuce má navíc vymáhat stát a ne soukromý militanti. Ovšem i soudy nemají co chtít za 5 minut práce 6.000K!

6 ) VYHOŠTĚNÍ NEPŘIZPÚSOBIVÝX OBČANÚ
.. neevropských národností z Evropy.
Člověk, který nehodlá oplácet dobré jinak než-li zlem, čili neskutečné výdaje na sociální a další dávky.. konkrétně pro Móry (..polis mi odpusť, snad to není urážka.. když si tak sami říkají). Tito rasističtí a i jinak nesnášenliví občané nám nejenže naše výdaje nikdy nevrátí, ale naopak ještě nás budou k tomu okrádat jak se dá. Stát, který neumí zamezit vyklešťování svých národů není žádným státem.

Všechny tyto body bych rád uvedl v referendu v celoevropském měřítku.

Je jisté, že to zdaleka nejsou všechny problémy naší země, ale jsou to ty hlavní.

Teprve až dokážeme vyřešit vůbec otázku naší schopnosti si vládnout a určovat pravidla založená na principu posvátné Spravedlnosti, lze řešit další..

Např. v případě Amerického Radaru.. nejsme-li schopni zorganizovat referendum o něm ( když už ne rovnou celoevropské referendum o NATO.. ), pak mám ale s dovolením větší strach z raket z východu než-li z něj!!

Další otázky, jenž mě osobně fascinují mohou být: mobil s GPS pro každého občánka už do kolébky - zamezí ztrácení se dětí.., též budeme vědět kdo kde byl a s kým. Ovšem je nutné, aby to bylo dobrovolné.. Nebo zrušit peníze i platební karty a všechny platby přes mobil.. To by znamenalo znát všechny příjmy i výdaje.. Opět ale dobrovolně, jinak se jedná o policejní stát ( ačkoli toto slovní spojení lze přeložit jako bezpečný společenský stav přeci jen vystihuje narušení práva soukromí.. tak proto! ). Též všechny ostatní doklady do mobilu, nebo snad i různě přístupnou osobní internetovou stránku, přes GPS zjistitelné ID.. Nebo : motory ve vozech jen do 50-ti, 60-ti kilometrové rychlosti.. pak lze povolit i užívání drog za volantem.. Další možnosti se týkají vlastnických práv uměleckých výtvorů - hudba, filmy.. Mohly by být archivovány na internetu, nejlépe na jednom místě, a zpoplatněny nějakou přijatelnou cenou za jejich otevření. Cena např. 0.0001K za hudební soubor. Tím by se ušetřilo místo každého uživatele, každý by si přišel na své.. jak autor, tak browser.. za cenu jenž by nikoho nezabila.. cca 200-300 za měsíc i přes nepřetržité přehrávání médií.. a též i zisky producentských firem by byly o něco vyšší. (Ale máte pravdu, třeba je to takto lepší.. ... .. A to lze možná říci o čemkoli co by mohlo být, ale.. )