COMMUNIQUE Frenkk Q'Punk


Je to již téměř pět let, co jsme se rozhodli založit skupinu na bázi Followers of the Apocalypse..
Těch pět let nebylo vždy tak idylických jak by se na nadčasovou anarcho-punkovou knihovnu slušelo, avšak co je důsledek vývoje, to je i zásadou boje..

Principy anarcho-punkové aktivity FOLLLOWERS OF THE APOCALYPSE v důsledku rozvíjení teorie i praxe ideálu PROKSIMA ANARXIA ustanovili..:

1. INDIVIDUALIZMUS.. nebo ORGANIZACE

Názorová i akčňí rozmanitost umožňující nalezení vlastní identity každé osobnosti nejlépe odpovídající..
Proto je činnost Followers v principu rozdělena na tito dvě základní, odlišné formy.. Každý ať si sám odpoví co je jeho realita. Zda je vše ok či naopak nejvyšší čas.. zda je to nad jeho síli či přínos do života..
Já osobně preferuji Organizování se, stav světa i náš to umožňuje i vyžaduje..

2. Umírněný Anarchizmus.. nebo Anarchistický Radikalizmus

Paralelně k prvnímu závěru pro Followers navrhuji umírňený, každou stranu respektující, koncept řešení každé situace - problému - takovým způsobem, aby se došlo ke zdárnému cíli za co nejmenší újmy..
Ovšem je-li situace bezvýchodná, je pochopitelné, že budeme se bránit všemi možnými prostředky. Násilí není výsledkem neúcty k právům, ale obrana práv, vynucená reflexe..

3. AUTONOMIE.. nebo REVOLUCE

Logickým důsledkem druhého bodu je rezoluce, zda budeme volit alternativní řešení nebo militantní akci jako jediné spravedlivé řešení..
Osobně se stavím k autonomizační zásadě až do poslední naděje na kompromis, dohodu.. Ale ruku na srdce - srdce na ruku.. je obojí stejná utopie i nutnost..

4. Re-Evoluce.. nebo Rezignace

Zde si odpovězme co dělat, když se dostaneme do slepé uličky, či dokonce dostaneme smrtelný zásah..
Vše co zde povídám, je moje osobní zkušenost - konkrétní formy naleznete v ContacTelu - takže tvrďím-li, že se lze zvedat zpět jen do určité míry (a stejňe tak i ustupovat ze svých zásad) je to otázka víry, až fanatizmu..

5. REZOLUCE!!

Rozhodňe si stojíme na demokraticko - socialistické koncepci Anarchie, na seberealizaci jako vyšším smyslu bytí a Absolutní svobodě všech..
Anarchie si odhlasovala:
I. Reformu zásad - není nutné se přizpůsobovat systému v jeho formách, bohatě stačí se mu vyrovnat principiálně.
II. Re-organizaci - následně dochází ke sloučení APS a CAV na původnější Order Magia Anarxaic
III. Prosazení kulturi Anarxie - ustanoweňí wlastňího yazika a dalšíx prawidel, jakož i uznáňí Ústawi Anarxie jako platného swyetořádu..

[ZPĚT]