Po česku Eng-lang Hezki českiFrontera-Qe-Anarxia@eMail.cz


SPONTÁNŇÍ AKCE II. ORGANIZACE XAOSU - [ Re-ewolučňí Aktiwiti ]Korespondence X.0I0
Směrem od zdola, prosím.. nahoře nejnovější data


Lékařská zpráva po útoku exekutora ... UTAJENO ... náústkový zákon !! 4.3.2010

Dopis m. Soudu v Brně 11.2. čs
Dopis m. Soudu w Brňe 11.2. x

Psaní Anarchistům.. protože ty mám rád furt stejně.
Komunistům.. protože neodpověděli.
Socialistům.. protože odpověděli nepřímo.
Mírovému Hnutí.. protože cítím potřebu toto hnutí podpořit proti verbálním útokům na jeho adresu.

Ek-zekutoři - Vízva k odhalení jejich víry 10.2. čs
Ek-zekutoři - Wízwa k odhaleňí jejix wíri 10.2. x

eMail WŠEM!! 6.2. - pol.stranám, hnuťím, církwím.. čs-x
Odpowjeďeli:
Dem. Strana Zeleníx, Sociální Demokracie, Prawí Blok ( nabídli i kandidaturu ) a Mírowé Hnuťí.

Ek-zekutorum 5.2. čs
Ek-zekutorum - telefonňe 5.2. x

05.01.X0I0 - Dopis vláďe m.s. BRNA - čs

Struktura a ustanoweňíMAGIA ANARXIA ORDER     ANARXIA HOME-GUARDIA
Filozofickí institut Militantní sekce


M A N I F E S T   X.0I0

Politickí programm X.0I0

Inowačňí seznamm 111.000
- pro referenduum

Odesláno WŠEM stranám DEMOKRATICKÍM.. též ANARXISTICKÍM a LIBERÁLŇÍM přátelům..: ..v rámci WOLEB X.0I0.

Populárňí seznamm TOP 3 * STOP 5
- pro domobranu

Zde wize: ..pokud bude AMNESTIE.. ..a pokud AMNESTIE nebude !!        Pokud xcete překladi.. do Čs, En, Es.. nebo požadujete wíce informací.. HLASUJTE!!HOLIDAYS.. IN KRIMINAAL !!


Big Bossůw Wjezeň

* Co předxázelo uwjeňeňí Frenkk Q'Punk
* Ekskurze w českíx wjezňicíx..
* Proč se z wjezeňí F.Q'P již ňikdi newráťí??

Programm politickí 2009     [Cz]

- půwodňe jsme nexťeli psáťi žádní..
.. ale kdiž to holt ňekomu nestačí stručňe..

SPONTÁNŇÍ AKCE II. ORGANIZACE XAOSU - [ Re-ewolučňí Aktiwiti ]


Pracowal jsem pro american Danaher Motion.. ok.

Začal jsem xoďit na Texno-parties.. ok.

Jinak wůbec, ale wůbec, ňic.. KO!

Re-Organizace

MANIFEST 2007

Communique Frenkk Q'Punk
SPONTÁNŇÍ AKCE I. ORGANIZACE XAOSU - [ Pro-Autonomňí Aktiwiti ]Komplexňí historiogram
wšeho co se ďelo,
nebo aspoň ďít mjelo..

  • Církev Apokalyptických Vizí  
  • A(nti)-Politická Strana           
  • Anarchistická Domobrana       

  • Podrobné informace o struktuře The Followers