Milé Mírowé Hnuťí.. 

Předem wám přeji, abi se wás wulgarizmi jiníx liďí příliš nedotíkali.. každí má holt swou kulturu. 
I já nemohu souhlasiťi se wším.. Přesto: 

WJEŘÍM W JEDNOUTNOU FRONTU NÁRODŇÍHO POROZUMŇEŇÍ - jenž nahraďí náš Národňe-oswobozeneckí ( anarxistickí, powstaleckí a separatistickí )front.. a to tak, že se sjednoťí wšexni male strani a hnuťí, ať již před wolbami či po wolbáx w PŘÍMO-DEMOKRATICKOU společenski účinnou formu, a že bude jedno o čem se bude referendowat a i jak dopadne wůle lidu res-publiki české.. Jen kdiž budeme mít alespoň ňejakou šanci se poďílet na podobje našeho společného swjeta.. 

Bude to nám, ..ale i wšem podobním, ..dobrou prowjerkou, zda-li je ňeco takowého možné.. 
W tom jeďiném ať jsme wšixňi za jedno. 

		Wolbu o čemkoli.. A wše ostatňí ať je wůle Bohů!! 

WJEŘÍM ŽE SOUČASTNÁ WLÁDA je to nejleší co na nás kdo wibleje.. A prwňí o čem bix xťel hlasowat je práwje: zda tuto wládu odborňíků a nestraňíků si lid ČR přeje zaxowat a uďelit jí politickí mandát - tedi učiňit z Birokracie.. Texnokracii!! 

			S pozdrawem a přáňím mnoha sil... Mag.Com. Frontera Q'Anarxia 

P.S. ( jsem pohlawí neurčitého..ale spíše muž - jinak jsem docela psixicki zdráw - tedi neDewiant..)