Wážeňí komunisté.. Máte prawdu. Jste jedna z welkíx stran, jenž mi nemusí odpowídat, a přesto je mi jasné, že mám waši podporu w mé osobňí wjeci.. 

Owšem pro bližší ko-operaci s naším hnuťí - Xaos.Org.s, Followers of the Apocalypse, L.N. ...jsem očekáwal přímou odpowjeď. 
Proto wjezte, že: i nadále mi newaďíte, ..ale pokud budete ňekdi po mňe xtít můj hlas - bili jste mnou ňekdi woleňi - budete se muset změňit. 
Dokud se nepřejmenujete na ..alespoň.. Marksistickou Stranu, a ťím se zbawíte zbitků bolšewizmu, wás wolit už NEBUDU.. 

Důwodem je předewším kauza s mstr. Dolejšem, ..docela mnou oblíbením politikem u wás.. ALE.. náš Národňe-Liberálňí - anarxistickí - front, wás podezírá, že: JSTE TO BILI WI, KDO SE NEXAL NALÁKAT NA SLIBI STRANI SATANOWI - Ú.Ď.e.S.u - A POMOHLI JSTE SATANOWI KLAUZOWI NA TRÚN!!! 
TO JE OWŠEM NEODPUSŤITELNÁ ZKORUMPOWANOST - neočekáwáme odpowjeď.. Buďte zdráwi a zamislite se.. zda budete odpowídat na dotazi wašix woličů.. a zda budete takto hazardowat s naším Zdrawím - tajňe spolupracowat za třicet stříbrníx s Pseudo-Aristokratickou Pro-Židowskou stranou Konzerw-atiwňí.. !!! 

Jeďinou možnou KLADNOU odpowjeďí je waše re-formace z Komunistické Strani protektorátu Č. a M. na ňejakou jinou - socialisticki či demokraticki orientowanou stranu . . . 

( Komunismus - idea absence soukromého wlastňictwí - nám newaďí, pokud je to owšem ZCELA dobrowolné a odwolatelné - 
i nadále počítáme s jednotnou frontou proťi společním nepřátelům ... owšem nemusíme to troubiťi do swjeta, že? Tedi dokud to nebude zase úplňe OK..) 


S pozdrawem ...... Mag.Com. Frontera Q'Anarxia