Followers Of The Apocalypse

XAOS ORG.S - X.0I0


Wážení přátelé.. dowoluji si wás pozwat k wolbám X.0I0.Zejména wizíwám klasiki anarxistického odboje.. Každí kdo, antickíx Aqénáx nebil způsobilí k politice, či se jí sám wzdal, bil zwán .. { jak? }...

Proto, abixom se zřetelňe odlišili od ostatňíx newoličů, které oprawdu politika ..což si překládám jako "podoba společnosťi".. nezajímá nebo tomu oprawdu nerozumňejí. I kdibixom měli jít whoďit prosťe 'černí lístek' nebo, lépe, swůj wlastňí manifest. Tito hlasi bix rád jednou přiřkl Anarxii a zpoplatňil je prázdním křeslem poslaneckím..
Newáhejme zmenšit procento oprawdu negramotníx w našem Státu(s) Politikku(s)

Dále wizáwám wšexni přízňiwce Přímé Demokracie - pojďme si wizkoušet hraňice našix možnosťí.. Jestliže se nám podaří sjednoťit se pod wlajkou Texnókratéi.. co může bít lepší důkaz, že to oprawdu je možné.. Ať je jedno, jakí má kdo program, prostě o náwrhu ať rozhodne nadpolowičňí wjetšina nebo třeba náhoda.

Je nás přewelice mnoho, nás malíx stran, hnuťí, církwí a organizací.. Proto apeluji na wšexni, jixž bi se tato wůle newaďila dotknout.

Newáhejme klidňe i kandidowat - za sebe sama - wždit w součastném swjeťe je to již možné. Klidně se prostřídejme se swími starostmi a wjeřme, že pokud jsou opráwňené nebude to snad déle než jedno wolebňí období co dojde k hlasowání a wísledku wolbi. Já osobňe si přeji kandidowat za Prawí Blok, kterí se mi zdá bježet na úplňe anarxistické bázi, proto newím nač zakládat další úplňe obdobnou Přímou Demokracii nebo třeba: Dokonalou Anarxii. Xci si jen swůj problém wiřešit a jít!!
Bohužel do toho wšeho nešťesťí, co ho na swjet'e je, mňe ješťe atakují různé existence neurčitého půwodu a snaží se mi zničit žiwot stůj co stůj . Mám na tom tedi i osobňí zájem, to se wí.. A takto si to předstawuji jako snad jeďinou cestu k řešeňí a zároweň o wísledku předem nepoxibuji!! Dnes je to tedi spor o náwrat Sprawedlnosťi za soudňí stolec, namísto jménem R.i.p.publika, jenž je zralá na atest práwnickíx diplomů z éri komunizmu. Poxibuji, že w E.U. bi prošla polowina soudců. Možná tak jeden.


HLASUJME : Ucelené hnutí Národňího Porozumňeňí: {ANO} či {NE} ..odmítnuťí se rowná zamítnuťí diplomatické formi wztahu k národnostňí menšiňe za jakou se mi Anarxisté u wás w Srdci Ewropi powažujeme z waší strani a nepowažujeme wás již za organizaci Demokratickou, tedi Přímo Demokratickou..

To wšak nám též nemusí waďit, neboť na to, že zde wládne Konstitučňí Árístokracie, tedi model absolutistickí, jsem si již zwikl. Na mišlenku, že to možná aňi jinak neňí možné, také. Otázka tedi zňí: je ňeco takowého možné.. jako je Straight-demokratická forma wolbi a to jménem Texnokracie, jíž si přeji zaxowat u wládi, a wibawit ji potřebními mandáti.. Rozhodňete wi, zda Ano či Ne ..o ňic nejde.

Wiz. : Anarxo-punkowí Politickí programm X.0I0 - XAOS ORG.s Followers of the Apocalypse..

A zde: Necenzurowané Nowini a jejix Prawí Blok

A mjejte se ráďi a buďte na sebe hodňí.. Nebo se mjejte jak xcete, ale prosím, w dobré míře.
Zde je k nahlédnuťí historiogram našix aktiwit.