SEZNAM VĚCÍ K INOVACI..Opíráme se o schválení jednotlivých návrhů nadpoloviční většinou - 51%! Všechny tyto změny musí být dobrovolné. Kdo nesouhlasí, smí odejít!!

Pokud není o změny zájem, vůbec to nevadí.. Anarchie si myje ruce nad vaším osudem !!


000. JEDNOTNÝ PROTOKOL - ať každý stát světa má stejné rozložení pravidel lidského chování - při přechodu hranic ať je každý občan uvědoměn o rozdílech mezi jeho přirozeným a součastným Státem Politikem..

001. Mobilní telefon každému už do kolébky..

002. GPS každému občanu..

003. Právní způsobilost - držení zbraní, drog, ŘP, i práva volit - od 15ti let - případně po ukončení studií.

004. Zrušit papírové peníze - platební styk jen přes mobilní telefony..

005. Do soudních síní kameru ..

006. Žádné samosoudy - soudy v nepřítomnosti.

007. Omezení max. rychlosti na 50 kmh - přímo v motoru.

008. Všechny tvrdé drogy na recept - ale jen pro pracující.

009. Cigarety jen na recept - za max. 20K.

010. Povolit souboje - do první krve ..nebo i třeba na život a na smrt.

011. Vyhoštění nepřizpůsobivých obivatel z Evropy - tyto nenapravitelné rasisty, příživníky a kriminálníky.

012. Zdravotní pojištění - kdo chce ať jej platí - kdo nechce, ať si zaplatí celý zákrok.. na půjčku.

013. Půjčky státu lidem na studia - s nízkým úrokem.

014. Sociální dávky jen v přímém zaplacení nájmu a v jídle.

015. Trest doživotí za vraždu. Totéž za podání tvrdé, návykové drogy nezletilci.

016. Války jen mimo civilní zóny. Jinak intervence světové Armády.

017. Zamezení porušování lidských práv kdekoliv na světě. Jinak deklarace války.

018. Počítače povinně se sytémem a nezměnitelnou IP.

019. Umění zpoplatněné. MP3 - 0.001K, DWD - 0.1K

020. Zdanit církve a žádné státní dotace církevníkům.

021. Notebook a vlastní psací stůl všem školákům místo učebnic a terror-lavic.

022. Kameru všem policistům. A jinak neomezenou pravomoc.

023. Podřízení městských policií policii státní.

024. Možnost si zdarma udělat kurz první pomoci.

025. Možnost prodělat základní armádní výcvik.

026. Pokuty vymáhané přímo státem - i třeba ze soc. dávek.

027. Max. výše pořádkové pokuty 1.000K.

028. Legalizace prostituce.

029. Povinné lékařské prohlídky - každého půl roku, zdarma.

030. Eliminace nakažených HIV a jinými.. ze společnosti.

031. NEOMEZENOU SVOBODU SLOVA A TISKU. Svoboda mé pěsti končí přece tam, kde začíná svoboda obličeje druhého..

032. Zrušení senátu. Novou ústavu.

033. Platy poslanců ve výši minimální mzdy.

034. Neomezené prostředky pro ministry a prezidentku.

035. Pravidlo, že pokud je prezidentem muž, je země ve válečném stavu.

036. Právo na práci všem - státní dílny.., pomoc venkovu..

037.

038. Státní zaměstnanci - ředitelé např. - max. 5ti násobek nejnižšího platu zaměstnance.

039. Omezení nájmů.

040. MHD zdarma.

041. Žádné žebravé poplatky za TV, rádio, lékaře, atd.. atd..

042. Právo na vysokoškolské studium pro všechny.

043. Právo na přistoupení přímo ke zkoušce.

044. Omezení vlastnictví jednou osobou. Jeden člověk - jedna firma - jeden komplex budov.

045. Omezení dědictví. Max. 1.000.000K.

046. Pokuty za nedopalky a jiné odpadky - 1.000K

047. Vysoké pokuty za poškozování životního prostředí.

048. Právo bydlet pro všechny. Výstavba nových sociálních bytů (nebo alespoň legalizaci squattingu).

049. Volání zdarma. Neomezené prostředky pro vývoj telekomunikačních technologií.

050. Internet a TV zdarma do každé rodiny, jménem vzdělávání obyvatelstva.

051. Hospodářskou pomoc rozvojovým zemím formou vzdělávání přímo tam.

052. Minimální mzda 10.000K. ( Nájem, jídlo, oblečení, drogy, kultura, vzdělávání.. Minimum.)

053. Maximální mzda státních zaměstnanců 50.000K.

054. Daně z luxusu, tedy vyšší daně pro bohatší.

055. ROZDĚLENÍ SVĚTA PODLE politického přesvědčení - volný pohyb mezi státy - rozsah území podle počtu obyvatel.

056. Samostatnou celu pro vězně, jenž si ji přejí.

057. 10.000K pro pracující vězně. 5.000K za pobyt. 4.000K na dluhy či na ven. 1.000K kapesné.

058. Práci pro vězně. Stavby nových věznic. Nebo klidně i šroubování matiček na šroubky ..a zpětná demontáž.

059. Právo na právní vzdělání - studium práv a zákonů ve věznicích.

060. Výstup z NATO. Vytvoření Světové Armády.

061. Pravidla ať platí 10 let. Poté možnost nového hlasování.

062. Referenduum o EU též každých 10 let.

063. Nový návrh k inovaci - 1000 podpisů na petici.

064. Zakázat vivisekci na zvířatech z příčin rize kosmetických..

065. 36ti hodinový pracovní týden v případě velké nezaměstnanosti.

066. Zakázat Satanovu Církev a jiné sadistické pedofilní pokrytce.

067. Svadba jako akt smlouvy o početí dětí. Jistina 500.000K od obou stran.

068. Rozvod jen v případě bezdětnosti či plnoletých dětí. Jinak propad jistiny.

069. Právo na jakékoliv jméno.