{ 1 }      Převést náš Národně-liberální front na Front Národního Porozumění..
Sjednoťme se všechny malé strany a hnutí, jenž se prohlašují za stoupence Demókratéi, a to zejména Demokracie Přímé !
.. Nechť je nám to prověrkou zdali něco takového je vůbec možné !! .. A zdali nám jde opravdu o IDEU či jen o vlastní EGO !!!

HLASUJME !! Ano či ..nic ?? Opravdu - více možností než ze dvě není !

{ 2 }      Ať žije Demokracie & Socializmus !!
Ko-operujme se Sociální Demokracií.. ! Jako se stranou, když už ne snad nejlepší, pak alespoň DOBROU !!
.. Zda-li ano či ne už ovšem bude předmětem prvního hlasování naší PŘÍMÉ DEMOKRACIE. ( Nepředpokládáme, že by se někdo opovážil zneužít naší aktivity pro kolaboraci s Žido-fašisty - Leviatan-satanisty - Pseudoaristokratickou Pro-židovskou Stranou Konzerv-ativní - O.D.S - Ú.Ď.e.S. !!! )

HLASUJME !! Buď Ano! - pro koalici nebo Ne! - pro neutralitu ! ( jinak se nás takováto "Demokracie" netýká !! )


{ 3 }      Nové Ustanovení Státu Politicu !! !!
Usilujme o ponechání součastné, moderní, vlády ODBORNÍKů a NESTRANÍKů ! Udělme jí mandát a proměňme byrokracii na TEXNOKRACII !!
( Pryč s ústavou ČR.. ustanovením RIP-publiky.. čili.. Konstituční Aristokracie !! Všechna moc, že patří všem.. lidem..?? I ochlozu a idiótosům ?!?!
Je zjevné, že se nezakládá na pravdě !! A i tak má patřit.. 1] INTELIGENCI.. a 2] PRACUJÍCÍM..
Dnes ještě patří veškerá moc jen "elitám" - vy-voleným.. ale zítra může patřit VŠEM spravedlivým a reprezentována může být elitou INTELEKTUÁLNÍ !!! !!! !!! )

HLASUJME !! Pokud ne.. pak tu máme ještě alternativu.. - ..část textu našeho Manifestu 2007..!!

Apolitický přístup v řízení státu - nechť je jedno, který subjekt Republiky České - jedinec, skupina, církev, strana, výbor či rada - podá návrh zákona. Orientace filozofická (sociální, politický či jiný program) nechť je též nepodstatná. Přímá demokracie znamená uznání návrhu "pravidla lidského chování" většinou populace. (Zákony - neměné skutečnosti - mohou být podle nás jen dílem přírodních sil.. Anarchie.)
Pro začátek můžeme uznat některá omezení ze strany elit, jako je cenzura návrhů a perioda voleb, např 1x za měsíc..

Apolitické představitelstvo státu - nechť ministry se stávají elitami navržení a lidem zvolení odborníci svého rezortu. Premiérem nechť je neutrální militant a prezidentský post nechť připadne Miss roku. Prostředky ať mají neomezeny, kontrola jejich činosti ať je kontinuální a veřejně přístupná - kamerový systém.

Další možné návrhy změn: rozvoj vzdělávacích prostředků - státní dílny pro nezaměstnané - všechny návykové látky na recept, ale jen pro pracující - zlegalizovat marihuanu a naopak cigarety jen pro závislé levně na recept - zrušení senátu - změnu poslaneckých platů na životní minimum, případně ve výši minimální mzdy - sociální dávky ve stravenkách a nájem - neomezenou svobodu slova - doživotní vězení za vraždu..

Nebude snad nutné realizovat všechny body, ke spokojenosti postačí zrovnoprávnění elit s občanem..
Podrobnosti nechť vypracují jednotlivé skupiny samy, teprve nenajdeli se přijatelné řešení, budeme jej hledat my.. To proto, abychom se skromně vyhnuli reprezentaci našich extrémních ideálů - nechť zvítězí ti nejlepší a to nikoli strany či poslanci, ale návrhy!!
[ Kdiž ŇIC !! ..pak nám nezbíwá než-li konstatowat, že WÁLKA stále trwá !! Mi sami ji nezačali a mi sami ji newihrajeme !!
Pak.. plaťí.. SEPARACIÓN ! !! WIWE L.N. !! !! Swobodu uťiskowanému, opomíjenému, ANARXISTICKÉMU národu ! !! !! !!! !!!! !! !!!! !! !!!! ]

[[ Jinak, máte pravdu, je to wšexno jedno !!! Hůř než nejhůř už snad tak snadno nebude..]]Contact:  Frontera-Qe-Anarxia@email.cz     
Vizitka:  http:\\followers.thcnet.cz\Index0CZ.htm    
* [Web-Werzion..here!!] *