VÁŽENÝ A SLAVNÝ SOUDE !!

Otázka zní : Kdo a co zde vládne?? Je to Právní řád nebo Právo síly?? Doufám, že vám rozdíl mezi těmito dvěma stavy nemusím vysvětlovat..

Za 10ti korunový přečin mám zaplatit 30.000Kč??

To je absolutizmus jenž nemá v mé Zemi obdoby. Já nedovedu pochopit, že stát Váš je tak to pokrytecký, bezcitný a vůbec hloupý..
Je povinností jeho, aby pokuty jím uložené on sám vybíral. Pokud na to NEMÁ, pak ať je tedy odloží na dobu, kdy na to mít bude. Dovedu si představiti, že bude 1000Kč pokuty strženo ze sociální podpory. To je lidské. Na rozdíl od PODVODNÉHO vyšroubování "dlužné" částky na nehorázné maximum.. a to i použitím zcela podvodného zaúčtování tzv. "soudního znalce" v ceně 2.000Kč.
Přikládám veškerou mou korespondenci s: Ministerstvo Spravedlnosti, Ministerstvo pro Lidská Práva, Ombudsman, Sociální Demokracie, Primátor m.Brna, Ek-zekutoři. Zní je možno vyčíst veškeré argumenty vznesené PROTI.

Já osobně UZNÁVÁM že částka 1050Kč pokuty za jízdu zdarma je sice i o něco více než je slušné, ale akceptovatelná. Za soudní řízení jsem ochoten dát tento obnos znovu. Stejně i ek-zekutorowi. Tedy maximálně 3.150Kč!!! Ani korunu navíc těmto ZLOČINCÚM!! Pokud by na to nepřistoupili a vy rozhodnete o jejich právu na nenasytnost, nesoudnost a nestoudnost.. pak nemohu než konstatovat, že mi Stát ČR - či některá jeho svévolná instituce - vyhlašuje VÁLKU. Nic, než-li akt z pozice síly, nemůže bít takováto neúcta k: Deklarace Práv Občana A Člověka, Listina Základních Práv A Svobod, Ústava ČR a též i k zdravému rozumu.. považována jakákoliv snaha mi ZAKÁZAT pracovat ( neboť nic jiného mi nemohou - majetek nevlastním ). Čili co z toho mají?? A co z bude mít ČR??

Já osobně jsem v případě non-kompromisu s těmito majiteli všemocnosti, diplomu z éry komunizmu a mých pohledávek u DPMB.. připraven zaplatit 111.000Kč jako gesto dobré vůle - ovšem do státní kasy, nikoliv těmto ek-zotům – tedy celý můj Státní dluh.
Pokud by stát ČR pohrdal mými snahami i nadále, budu se chtít soudit u Evropského soudu pro lidská práva ve Strassburgu pro: atestaci právní způsobilosti VŠECH soudců a advokátů v ČR, neboť ji zpochybňuji!! Dále o navrácení vydřeného majetku všem obětem této ZVÚLE MOCI!!

Můj národ, Anarchistický, i ostatní národy zemí Koruny České, patřící k jedněm z nejkulturnějších na světě, rozuměj pro jeho vzdělání v oblasti Lidských Práv jakože i jiných humanitárních oborech, a hrdi ve své suverenitě.. si nemůžeme nechat takto ubližovat od sil zcela ABSOLUTISTICKÍCH. V případě neúspěchu řešit to veřejnoprávně, jsme z důvodu svého závazku k našim Božstvům – Idejím.., Idolům - nuceni povstat proti TYRANII, ať již číkoliv !! Pokud všechny snahy o dohodu selžou, chápeme to jak vypovězení VÁLKY proti: lidským právům, liberálnímu ( ne-absolutistickému, ne-totalitaritnímu a ne-despotickému ) společenskému stavu, a též i proti SPRAVEDLNOSTI všeobecně!! Budeme se bránit všemi DOSTUPNÝMI prostředky. Přesto věřím, že na mé šlechetné nabídky nelze odpovědět záporně - čili věřím v soudnost a svědomí alespoň NAŠICH funkcionářů, LIDÍ vykonávajících čestné státní funkce! Nebojím se. Pokud mi ZAKÁŽETE pracovat - bude mi CTÍ zde se nechat živit.. jako ČESTNÝ HOST z jiného světa, jemuž jste MUSELI zakázat pracovat, aby jste se necítili trapně, že host takového formátu by snad se chtěl chovat patrioticky k pohostinné, milé této zemi a pomoci jí a jejímu lidu v jejím snažení DOMOCI se důstojné životní úrovně, alespoň takové na jakou JÁ jsem zvyklí, svou PRACÍ!!

Přikládám úplně všechny své dokumenty, jenž považuji za podstatné, a to jak jste si přáli ve dvou vyhotoveních. Jedno v mé MATEŘSKÉ řeči a jedno v řeči OFICIÁLNÍ. Pokud by se vám to zdálo málo. Posílám ještě navíc jejich KOPIE.
Lituji, že nemohu dodati i ty dokumenty, jenž mi zatím ještě nebyli ochotni či schopni poslat: vyjádření ek-zekutorů a ad-vokátních kanceláří na mou výzvu ze dne 24. 2. 2010 ( v mém kalendáři 8. dne měsíce Ryb, roku X.010 – deset tisíc deset, od vynálezu kalendáře, zhruba - ), který připojuji.
Dále vězte, že disponuji i nahrávkami vizuálními a audiovizuálními z jednání o postupu s již zmíněními, a tyto vám mohou být k dispozici.

Mag. Com. Frontera Q'Anarxia