Velevážení a všemohoucí Židé, ó Vy vyvolení!!


S pokorou a poníženě, přemoudře Vás žádám, Bohové, o malou chvíli strpení, neboť záležitost naše jest v právních rukou Soudů ČR.

Proto mi, buďte té inteligence, NEVYHROŽUJTE!!

Buďte si vědomi, že já to nebyl, kdo Vás posílal do plynových komor - ba naopak jsem se vždy divil proč - je-li odpovědí, že chtěli za deseti korunový přečin 30.000!! .. pak pouze konstatuji, že už mi to pomalu, ale jistě napadá. Já však bych býti na místě nacistického Německa to řešil daleko mírněji a snad o to účinněji. Poslal bych všechny, jenž by takovými mravy, zvyky ..či prostě úchylností od našeho hrdého národního cítění a smýšlení.. posadil na vlak s jedním kufrem ( nikoli však plným nezaslouženého zlata ) a poslal prostě pryč. Jak Vám by se tohle líbilo až se dostanu k moci???

Pokud nemůžete souhlasit s oslovením ..vězte, že vám nemohu najít nic v právní vědě a historii podobnějšího, ale pokud by vás to které slovo snad uráželo, pak se HLUBOCE omlouvám, a prosím vás o vyrozumění o:
1) vaší skutečné víře, ať náboženské či politické nebo prostě vaší osobní filosofii a hlavně o vašem přesvědčení právním, prosil bych uvést několika výrazy z politologie ( např. ABSOLUTISTA, MONOTEISTA, ČECH, GAY, nebo jednoduše: NEVÍM .. ?? )

2) čili dále a upřesněně: Co je pro vás předmětem SPRAVEDLIVÉHO TRESTU A SPRAVEDLNOSTI OBECNĚ: Oko za oko nebo "nastav i druhou" ???
Toto je země s bohatou tradicí a náleží PRÁVEM uvědomělému obyvatelstvu, kterého jsem součástí, zde na vaše TOUHY - ať už jste odkudkoliv ( z východu, severu, podzemí, jiné planety či úplně jiného světa - například třetího - z jihu, jiné třídy, západu, ..či třeba ze záchodu.. ) NEJSME ZVYKLÍ!! Proti takovým jako Vy jsme již dávno postavili právní systém založení na přirozeních právech člověka a též zákony založené na spravedlivé odměně, ať za činy ctnostné či trestné.

3) Proto naposledy: jaké je Vaše dosažené právnické vzdělání?? A kolik jste toho skutečně přečetli???

Jste schopni mi odpovědět?? Ne-li, pak chápu Vaše rozhodnutí jako uznání mého práva na řádní soud vedení v mé OSOBNÍ přítomnosti - a bez této autorizace nepodniknete nic proti majetku Mr. Milana Fleka ( +420 775 226 718) , jenž je jeho výhradním vlastníkem a mně jej laskavě zapůjčil.
Tedy zámkem počínaje - není důvod jej vrtat, jsme na níže uvedených číslech k zastižení, a za ASISTENCE POLICIE ČR jsme ochotni byt zpřístupnit, abyste mohli ocenit jeho skromnou krásu.. Věci zde mají hodnotu jen citovou, pro zpeněžení jsou bezcenné. Proto zvažte, zda-li se vám vyplatí jejich manipulace s nimi a riziko jejich poničení během transportu!! Na majetek se vztahuje smlouva navržená JUDr. Leonou Grumlíkovou.

Ještě jednou vám, přeuctivě, Páni Izraelité, nabízím 1010Kč za každou pokutu, k tomu 1100Kč za každý soud a pokud již je v řízení ek-zekutora ještě 1001Kč na přilepšenou.. jako gesto dobré vůle, že to všechno byl buď jen OMYL nebo zlí SEN...

Dále vás vyzívám, zcela v souladu s mými právy a pro potřeby Soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva, abyste mi - tedy kromě zodpovězených tří otázek - poslali:
1) přesný POČET vašich pohledávek A jejich vámi požadovanou VÝŠI..


2) vyrozumění o tom, že pokud jsem se POUZE informoval o splátkovém kalendáři, že to pro vás neznamená, že automaticky přistupuji na jakýkoliv závazek vůči Vám. A tento Vámi navrhovaný splátkový kalendář k současné situaci taktéž, pokud jej ještě ovšem chcete zveřejňovat. Vězme, že všech šest "firem" chce: 1000Kč Mr. Vít Novozámecký, 4000Kč každá ze 4 advokátních kanceláří, plus ještě nový ek-zekutor neznáno kolik, t.j.: měsíčně minimálně 17.000Kč. Čili zhola nemožné.

3) nebo vaši úplnou rezignaci - pokud nepřistoupíte na můj šlechetní návrh, kdy koza se nají a má rodina Vás přežije!!!


VĚZTE, ŽE JSEM PŘIPRAVEN NABÍDNOUT K ÚHRADĚ HOTOVĚ A NA MÍSTĚ CELÝ MÚJ STÁTNÍ DLUH DO STÁTNÍHO ROZPOČTU - ASI 111.000 Kč - JEN ABY VY JSTE NEDOSTALI NI PENNI!!!

TÉŽ BUĎTE INFORMOVÁNI, ŽE BUDU OFICIÁLNĚ POŽADOVAT ATESTACI VAŠÍ PRÁVNÍ ZPÚSOBILOSTI VE SROVNÁNÍ S PRÁVNÍM ŘÁDEM SPOJENÝCH STÁTÚ EUROPSKÝCH - TEDY E.U.!!!

BUDU TÉŽ I USILOVAT O TO, ABY JSTE BYLI PŘIMĚNI NAVRÁTITI MAJETEK NEBOHÝCH VAŠICH OBĚTÍ, PŘÍPADNĚ I K NÁVRATU DO VAŠÍ DOMOVINY!!!


Mag. Com. Frontera Q'Anarxia [ +420 608 58 01 01 ], právní poradce ve věcech Mr. Františka Vávrů [ Vaňhalova 11, Brno, 623 00 ]