Wellewe a wemohouc id, Wi wiwolen!!


S pokorou a poee, pemoude Ws dm, Bohow, o malou xwli strpe, nebo zleitost nae jest w prwx rukou Soud R.

Proto mi, bute t inteligence, NEWIHROUJTE!!

Bute si wjedomi, e j to nebil, kdo Ws poslal do plinowx komor - ba naopak jsem se wdi iwil pro - je-lli odpowje, e xeli za desei korunow pein 30.000!! .. pak pouze konstatuji, e u mi to pomalu, ale jise napad. J wak bix bi na mse nacistickho emecka to eil daleko mreji a snad o to ieji. Poslal bix wexni, jen bi takowmi mrawi, zwiki ..i prose xilnos od naeho hrdho nrodho ce a smle.. posail na wlak s jedm kufrem ( ikoli wak plnm nezaslouenho zlata ) a poslal prose pri. Jak Wm bi se tohle lbilo a se dostanu k moci???

Pokud nemete souhlasit s oslowem ..wjezte, e wm nemohu najt ic w prw wjee a historii podobejho, ale pokud bi ws to kter slowo snad urelo, pak se HLUBOCE omlouwm, a prosm wss o wirozume o:
1) wa skuten we, a nboensk i politick nebo prose wa osob filosofii a hlawe o waem peswjede prwm, prosil bix uwst ekolika wrazi z politologie ( nap. ABSOLUTISTA, MONOTEISTA, EX, GAY, nebo jednodue: NEWM .. ?? )

2) ili dle a upesee: Co je pro ws pedmjetem SPRAWEDLIWHO TRESTU A SPRAWEDLNOSI OBECE: Oko za oko nebo "nastaw i druhou" ???
Toto je zeme s bohatou tradic a nle PRWEM uwjedomelmu obiwatelstwu, kterho jsem sous, zde na wae TOUHI - a u jste odkudkoliw ( z wxodu, seweru, podzem, jin planeti i ple jinho swjeta - napklad reho - z jihu, jin tdi, zpadu, jihu ..i teba ze zxodu.. ) NEJSME ZWIKL!! Proi takowm jako Wi jsme ji dwno postawili prw sistm zaloen na pirozenx prwex lowjeka a t zkoni zaloen na sprawedliw odmee, a za ini ctnostn i trestn.

3) Proto naposledi: jak je Wae dosaen prwick wzel?? A kolik jste toho skutee peetli???

Jste sxopi mi odpowjeet?? Ne-lli, pak xpu Wae rozhodnu jako uzn mho prwa na dn soud weden w m OSOB ptomnosi - a bez tto autorizace nepodiknete ic proi majetku Mr. Milana Fleka ( +420 775 226 718) , jen je jeho whradm wlastkem a me jej laskawje zapjil.
Tedi zmkem ponaje - ne dwod jej wrtat, jsme na e uwedenx slex k zasie, a za ASISTENCE POLICIE R jsme oxoti bit s pstupit, abiste mohli oceit jeho skromnou krsu.. Wjeci zde maj hodnotu jen citowou, pro zpeee jsou bezcenn. Proto zwate, zda-lli se wm wipla jejix manipulace s imi a riziko jejix poie bjehem transportu!! Na majetek se wztahuje smlouwa nawren JUDr. Leonou Grumlkowou.

Jee jednou wm, peuciwje, Pi Izraelit, nabzm 1010K za kadou pokutu, k tomu 1100K za kad soud a pokud ji je w ze ek-zekutora jee 1001K na pilepenou.. jako gesto dobr wle, e to wexno bil bu jen OMIL nebo zl SEN...

Dle ws wizwm, zcela w souladu s mmi prwi a pro potebi Soudu R a Evropskho soudu pro lidsk prwa, abiste mi - tedi krom zodpowjezenx t otzek - poslali:
1) pesn POET waix pohledwek A jejix wmi poadowanou W͊I..

2) wirozume o tom, e pokud jsem se POUZE imformowal o spltkowm kalendi, e to pro ws neznamen, e automaticki pistupuji na jakkoliw zwazek wi Wm. A tento Wmi nawrhowan spltkow kalend k souasn situaci takt, pokud jej jee owem xcete zweejowat. Wjezme, e wex est "firem" xce: 1000K Mr. Wt Nowozmeck, 4000 kad ze 4 adwoktx kancel, plus jee now ek-sekutor neznno kolik, t.j.: mjese minimle 17.000K. ili zhola nemon.

3) nebo wai plnou rezignaci - pokud nepistoupte na mj lexetn nwrh, kdi koza se naj a m roina Ws peije!!!


WJEZTE, E JSEM PIPRAWEN NABDNOUT K HRAE HOTOWJE A NA MSE CEL MJ STT DLUH DO STTHO ROZPOTU - ASI 111.000 K - JEN ABI WI JSTE NEDOSTALI I PENNI!!!

TɎ BUTE INFORMOWI, E BUDU OFICILE POADOWAT ATESTACI WA PRW ZPSOBILOSI WE SROWN S PRWM DEM SPOJENX STT EUROPSKX - TEDI E.U.!!!

BUDU TɎ I USILOWAT O TO, ABI JSTE BILI PIMEI NAWRII MAJETEK NEBOHX WAIX OBJE, PPADE K NWRATU DO WA DOMOWINI!!!Mag. Com. Frontera Q'Anarxia [ +420 608 58 01 01 ], prw poradce we wjecex Mr. Franika Vvr [ Vahalova 11, Brno, 623 00 ]