Vážení novodobí otrokáři!!!

Já, Mag.Com. Frontera Q'Anarxia - právní poradce svobodného občana Františka Vávrů, se vás chci zeptat:

1) Myslíte si, že za 10K "zločin" můžete vymáhat 30.000K?? Bude vám to vůbec stačit?? ..nechcete, aby člověk, jenž jel zadarmo, neboť nejspíše neměl na lístek.. aby pro vás pracoval zdarma či za sociální minimum celý zbytek života???

2) Jaké je vlastně vaše vyznání, národnost a dosažené vzdělání - myslím, že je nejvyšší čas pro atest vašeho právnického diplomu - u evropského nezávislého institutu.. Na toto vaše jednání my u nás v Evropě nejsme zvyklí. Zde platí, že oko za oko ..a případně facku k tomu. Ta vaše je zcela absolutistická - je to 3.000x více než-li byl přestupek - je to tedy 3x tolik než-li říká Satanova Bible - a to je nějaký pan majitel lidských osob, vy chcete jít ještě 3x tak daleko jako on???

3) Myslíte si, že když se vás Mstr. František Vávrů slušně optal, kolik po něm chcete a kolik by vám stačilo měsíčně, že je to zároveň jeho souhlas s jakým koliv dalším postupem. Tedy, že byla uzavřena dohoda?? Jen se zeptal kolik celkem a kolik měsíčně - on navrhoval 200K, neboť vás, vy pijavice, je na něj již šest firem. Celkem pokut 15. Tedy celková škoda 150K. Někteří chcete 1000K. Jiní by chtěli minimálně 4500K!! Myslíte si, že je to možné, všechny naráz vyřídit??? Tedy asi 20.000 měsíčné s příjmem asi tak 5.000???

4) S vaší povýšeneckou amorální nabídkou neslouhlasíme a budeme se soudit u soudů českých, případně u soudu pro lidská práva ve Strassburgu.
Nevyhrožujte!! ..že obstoupíte plat - na sociální nedosáhnete.
Nevyhrožujte!! ..že vyvrtáte zámek - ten, stejně jako cokoliv v bytě Mstr. F. Vávrů, je majetkem Mstr. Milana Fleka, tudíž jej zaplatíte.
Na majetek Mstr. Milana Fleka se vztahuje výpůjční smlouva potvrzená právní kanceláří JUDr. Leony Grumlíkové.

5) Není nutné používat násilí. Můj kontakt je: +420 608 58 01 01.
Mstr. Flek, majitel movitostí, má kontakt: +420 775 22 67 18.
JUDr. Grumlíková, má kontakt: +420 605 51 45 20

Stačí vám to, abyste se mohly s někým domluvit na dalším? Tedy například chcete-li se podívat jak si žije utlačovaná vrstva společnosti.. jestli se náhodou nemá lépe nežli vy, uzurpátoři moci, zneuživatelé oslabenosti státu???

6) Pokuty má vymáhat stát. Klidně by si těch 1050K mohl ze sociální podpory a bylo by vše v pořádku. Je na tom ale dost bledě náš státeček, přesto vám nedovolíme zneužívat jeho lability a dělat si zde u nás na co jste zvyklý tam u vás.
Jak by se vám líbilo, kdybychom až se dostaneme zase k moci, vám zabavili všechen majetek a posadili vás na vlak???

7) JSME OCHOTNI SE DOHODNOUT NA ZAPLACENÍ: 1050K ... pokuta. 1000K .... soud. 1000K ... exekutor. CELKEM 3050K za každou pokuty, jenž skončila u "exekutora" a CELKEM 2050K za každou pokuty v držení "advokátních" kanceláří.
Jste dostatečně soudní, aby se wlk nažral a rodina Mstr. Vávrů to přežila??? Nesledujete náhodou jiné cíle? Například znemožnit zaměstnat se pro hrdou a uvědomělou pracující inteligenci???

Pokud vám stačí za 10K ----- 3050K, ..bude vše v pořádku. Pokud ne, jste hlupáci - nedostanete NIC!!!

První soud probéhne v Brně dne 23.3. 2010. Jste zváni.

V Brně dne 5.2.2010 Mag.Com. Frontera Q'Anarxia