Vážený pane primátore.

Jak hezky by v našem městečku ( i státečku ) mohlo být.
Přestože si na jiné věci nemohu stěžovat, cítím se zrazen a ničen.. a to právě ze sféry paradoxně sociální. Chtěl bych se vás touto formou zeptati, zda-li i vy souhlasíte s jednáním "majitelů" DPMB. Tito lidé neváhají prohlašovat o instituci zcela závislé na příjmech od daňových poplatníků, že je jejich. Čili, že neslouží lidem k dopravě do zaměstnání, nýbrž že je to kapitální společnost - tedy výdělečně činná, jako každá jiná soukromá firma, a že mi tedy do jejich počínání nic není ..

Občasně jsem světu-žel bez zaměstnání. Ne ovšem neustále a nikoli proto, že bych se práce štítil. Občas jsem si prostě potřeboval vypůjčit peníze na dopravu - tedy použít MHD, ať už za účelem dostat se na úřady či do práce či kamkoliv jinam. Tyto peníze jsem vždy i s úroky vrátil ( na rozdíl od jiných asociálů.. ) ..Neboť jsem zaplatil mnoho pokut - asi 80 ( jejichž celková výše dalece převyšovala výši pravidelně placené permanentky ( o jednotlivých jízdách ani nemluvě ).

Jest zde fakt, že DPMB a.s. jest firmou monopolní, co se MHD týče, a že je placena z daní všech mješťanů - občanů - obyvatel - a poplatky za lístky a permanentky stačí sotva na zaplacení samotných výdajů na lístky, označovače, taktéž lístky prodávající, revizory a exekuční personál DPMB a.s. - těmto lidem je tedy umožněno se alespoň nějak živit - když už se na jinou práci nehodí, či jí opravdu nejsou schopni. Přesto ale těmto lidem nestačí, že za zapůjčení 10K ( dnes už ovšemže 15K ) si úrokovali 1000K !! Což samo o sobě mnoha lidem osobně stačí k osobnímu bankrotu. Já osobně jsem VŽDY ZAPLATIL.. a neříkal jsem proti tomu nic i přesto, že si myslím, že skutečně vyspělé socialistické či demokratické či technologické společenství by mohly mít tuto dopravu zdarma. Na otázku spravedlivosti odpovídám, že i automobilisté potřebují, aby se i ostatní lidé do zaměstnání nějak dostali.. stejně jako i ti, co nikam nejezdí, potřebují silnice, aby se k nim dostalo zboží .. čili spravedlivé je to dosti - vyjde to nastejno. A byla-li by tato doprava zdarma, jak se na vyspělou společnost sluší, odpadli by zbytečné náklady za jízdné, zvýšila by se přitažlivost tohoto druhu dopravy, což by mělo vliv na zlepšení životního prostředí.. Lidé jenž by se na placení provozu nepodíleli - permanentně nezaměstnaní asociální skupiny stejně jezdí a nedostane z nich nikdo nikdy nic, to se týká jen nás - OBČANů V ( občasné ) KRIZI.

Avšak je mi to celkem jedno, platit či neplatit tyto lidi.. Stejně jako vždy budu doplácet na nějaké ty "hosty" z třetího světa. Co už mi jedno býti nemůže, je ten fakt, že tito "majitelé" socialistického ( společnosti sloužícího - nikoli tedy, že by si lidé mohly tento LUXUS odepřít.. ) podniku se rohodli, že prodají naše pohledávky komusi, kdo si asi myslí, že může COKOLI. Z vypůjčených 10K vyčarují 30.000K. Já osobně to mám 15x, tedy celkem 500.000K. To už nikdo nikdy nezaplatí.. i kdyby chtěl.. celá má rodina souhlasí, že na takovouto NESPRAVEDLNOST ( spravedlivé je, si já myslím, oko za oko .. Pro srovnání: Satanská Bible - kodex absolutistů, despotistů, říká ovšem 1000x tolik za cokoli.. Nemyslím si ovšem, že druzí absolutisté - křesťani se svým Novým Zákonem - ..nastav i druhou.. jsou nějakou alternativou. ).

Ptáme se: JAKÝ REŽIM A KDO TADY VLÁDNE???????
Jsme to my, lidské bytosti, a naše instituce ..nebo absolutistické zrůdy ( ať Bolševické či úplně Leviatanické.. ). To, že mi nemohou jinak, nežli zabraňovat ve výkonu jakéhokoliv zaměstnání ukazuje, že NÁS ještě zcela nezotročili, přesto i ten fakt, že nemohu pracovat a tyto "lidi" platit z důvodu svého svědomí* svědčí, že mají stále co říci..
( *..Jsem ochoten zaplatit CELÍ MÚJ STÁTNÍ DLUH. Tedy řekněme 111.000K do státní pokladny - avšak soukromému ZLOČINCI, přivandrovalému kdoví odkud, nehodlám dát více než-li 1015K+1000K - i to je až dost! Pokuty by měl přece vymáhat STÁT, a to tak že 1000K měsíčně může klidně vzít i ze sociální podpory. ( Stát není SCHOPEN nebo OCHOTEN zastávat funkci SPRAVEDLNOSTI?!?! )
..Ano, tedy ani tak z důvodu, že bych na to neměl, ..zase taková "socka" nejsem .. abych nemohl 5 LET pracovat zdarma, jenom proto, že si KDOSI myslí, že jezdit zdarma je těžký zločin proti komunizmu, zde vládnoucímu. To klidně tedy oddělám, ale..! Proč by to měly dostat CIZINCI?! Když jsem se provinil tak těžce proti českému ( bolše ) komunizmu, proč to má dostat CIZINEC??? ( Tato otázka je též zajímavá - vždy jsem se divil jak mohli být nacisté tak krutí k těm židovským chudákům, ale je-li odpovědí že se vetřeli do cizí země a v ní pak zcela nelidsky vybydlovali lidi za směšné prohřešky - 10K půjčka, 3000x tolik zaplať!!!!! ..pak odmítám dále se hrdému a citlivému národu divit, že s nimi zametli. Ne že bych chtěl to řešit stejně. Jen odmítám se angažovat v boji proti někomu, kdo má ZCELA OČIVIDNĚ pravdu.. Já osobně jsem toho názoru, že jim měli němci dát do ruky kufr s nejnutnjěší výbavou - nikoli tedy NAKRADENÝM zlatem - a posadit je na vlak do Palestiny.. Ať je soudí bůh - proč měl bych se JÁ špinit s takouvouhle špínou .. ) .
Tito "lidé", o nichž se bavím, se těmto opravdu ubohým židům převelice podobají - je jedno odkud přišli - ČEŠÍ to rozhodně nejsou..

A tak se vás, jakožto představitele jedné z důvěryhodných stran, ptám: Co byste učinil na mém místě vy? Pracoval byste 5 let zdarma?? Nebo volal o pomoc?? ( Já jsem již psal: Sociální Demokracii.. na ústředí a též naší kohoutovické vládě, rovněž jsem psal na ministerstvo Spravedlnosti a Pro Lidská Práva. Též ( 2x ) jsem psal podnět ombudsmanovi - poprvé proti exekutorům, podruhé proti státu. Ovšem nikoho to NEZAJÍMÁ.. asi právo na SPRAVEDLNOST není v naší zemi občanským - lidským - právem.. Avšak co je svoboda než-li právo nakládat se svým vlastním tělem dle libosti. Čili právo na právo vlastnit je dosti podobné jako právo lidské svobody. Právo na to ŽÍT v liberální, nikoli tedy absolutistické společnosti je ZÁSADNÍ. ( Ve smyslu: moci si vybrat.. )

Hlasoval jsem pro EU : ANO.. jestli za to může EU, pak požaduji svůj hlas zpět.
Hlasoval jsem pro Sociální Demokracii, a pokud jste ale lhostejni, či jen neschopní, mám klidně i svůj vlastní politický program.
( Mnoho jiných stran mi nezbývá, snad 2 nebo 3 další mají program aspoň trochu mě vyhovující, ale ty zase nemají takovou MOC. Čili ty to NEZMĚNÍ!! )

Odpověď očekávám. Snad se jí dočkám dříve než budou volby. Nejsem si jist, zda-li chci demonstrovat kvůli takovéto potupné záležitosti. Mám o sobě přeci jenom lepší mínění, nejsem úplný analfabet, jenž by potřeboval nad sebou dozor. Ale uvědomuji si, že v mnoha věcech mohou být vládní - ne tedy anarchistické - způsoby řešení lepší.
Přesto nevím a vědět chci. Co chystám je žaloba ČR v EU u soudu pro lidská práva. Ovšem je otázkou, zda-li jsou lidská práva dostupná všem občanům, i těm nemajetným.. ( I těm jimž znemožnili vlastnit i vydělávat.. a tedy moci zaplatit soudy a právníky ).
Nevím co přesně lze podniknout v tomto státě, aby bylo učiněno za dosti. Mě konkrétně nenechaly ani osobně zbankrotovat! Proto se obracím na vás, na nejschopnější.. ( bez komplimentů - já jsem anarchista, jen prostě umírnéného - pro-technokratického - typu.. ne tedy radikál co nevolí ze zásady.. Já chápu Anarxii jako slunce, za nímž máme se otáčet, ne na něm chtít přistát!! ) ..i nejvíce potenciální a zároveň nejblíže mím ideálům Svobody, Rovnosti, Vzájemnosti a věřím, že i jiným.. např.. Spravedlnosti. ..všech těch výsad Rozumu.

Proto bych rád věděl co dál. Co byste vy na mém místě učinil. Co učiním v případě vašeho nezájmu je ve hvězdách.. přesto věřím.. alespoň v rychlou odpověď. Pokud za tento stav věcí můžete či s nimi prostě souhlasíte, nemusíte ani odpovídat. Budu to však chápat jako AKT NEPŘÁTELSTVÍ, jako projev arogance bolševiků ..a budu litovat veškeré mé naivity..
Pokud mi chcete odpovědět, vemte prosím v potaz zejména tyto otázky:

1) Mohu očekávat, že se Právní Systém vašimi novelami zákonů změní, jestliže se dostanete k moci?? A ne-li..

2) Mohu alespoň očekávat, že bych zaplatil 111.000K do státní kasy, místo zaplacení abolutistickým tyranům?? A ne-li..

3) Mohu očekávat alespoň právní pomoc pro soudní řízení zde a ve Strassburgu?? A ne-li..

4) Mohu očekávat alespoň že mi půjčíte na zaplacení pohledávek ( zatím pouhých 222.000K ) půjčíte bezúročně a s měsíční splátkou 1000K ( či třeba 2000K.. ať nežeru, jen když mohu pracovat!! )???

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5] A ne-li.. souhlasíte alespoň s názorem, že v případě boje proti bolševickému režimu lze vyhlásit Osobní ( ovšem Generálně-Personální ) stávku - tedy odmítat pracovat pro bolševickou tyranii??????Děkuji, a s úctou a pozdravem.. Frontera Q'Anarxia

Občanským jménem : Vávrů František
Bydlištěm: Vaňhalova 11, BRNO 623 00
E-mail: Frontera-Qe-Anarxia@email.cz
Případně telefonicky: 530328352Poznámka..:
(( Nemyslím, že bychom se měli obávat vašeho "bolševizmu", přesto ale: budete-li příliš zavaleni prací.. tedy neodpovíte-li mi ve vhodného termínu.. (budu čekat 1 měsíc od data odeslání, nejpozději však do data oznámení termínu voleb.. což je ale značně pozdě.. ) ..budu chtít a potřebovat tento dopis, či tiskopis podobného obsahu, uveřejnit a též jej asi obešlu všem politickým stranám aktivně působícím, i anarchistickým uskupením.. a to z důvodu snad pochopitelných. Proto to neberte jako AKT NEPŘÁTELSTVÍ z mé strany, nestihneme-li se domluvit.. )).

V Brně dne. 21.01.2010.