V Brně, 29.10.09


VÁŽENÝ PANE MINISTŘE,

Dovoluji si se obrátit přímo na vás neboť již jsem se marně pokoušel dovolat práva jinde.
Můj případ je ten, že stát požaduje za 13ti korunový přečin 27.000K. S tím nemohu souhlasit, avšak marně jsem se obracel na ombudsmana, na občanské poradny, atd.. Nikdo neví. Já osobně mám za to, že jest to případ k prošetření u Evropského soudu pro lidská práva.

Není možné, aby po mě chtěl částku takovou, kterou nemohu žádnými prostředky zaplatit za čin, jenž lidé činí jen z bídy, nikoli ze zlé vůle. Opravdu.. 15x 30.000 = 5 let života za životní minimum, prý kvůli nákladů..!!! Stát již nemá prostředky k nápravě z vlastních zdrojů?? A co princip spravedlnosti.. oko za oko.. toto je přece 2.000x VÍCE!!!

Jsem ochoten zaplatit 1050K jak to bylo původně, to si lze představit.. Ale co mají znamenat např. náklady 2.000K na soudního znalce v tak jednoduchém procesu.. celkem náklad na soud 8.800 .. to je výsměch!! Není to nic jiného nežli snaha o zmaximalizování výše sankce!! Stát již nemá finance, aby zajistil právo a pořádek, musí též páchat amorální činy???

Tito peníze - celkem to bude 450.000 - nemám a mít nebudu! Vždy jsem zaplatil 1050K, ..i tak přemrštěné částky! Požaduji vyrozumění, jaké kroky mohu podniknout , s KÍM mám vlastně vést soudní proces.. Co znamená vyčerpat všechny zákonné prostředky, aby spor mohl projednat Evropský Soud pro Lidská Práva..

Jde o jednoznačnou uzurpci moci, ze strany těch jimž nestačí již trestat, chtějí oběti režimu úplně zničit.. ať již politici, soudci nebo soukromí militanti.. hranice únosnosti jest překročena a je otázkou, zdali vůbec žijeme v PRÁVNÍM STÁTĚ!
																					
	S pozdravem ..
																				
	  	.. František Vávrů,    Vaňhalova 11,   BRNO  623 00