STOP THE MADNESS!!
A Global Mind aspects in remake of oriental game ...


Na původním námětu Globálního Vědomí ze staré indie, se odrazila naše mystika Anarchie - Anti-apokalyptická existence... Kde dříve figuroval hřích, tam nalézáme slabosti moderního života... kde pomáhaly síly božské, tam zasahuje prosté štěstí... Ale jinak se styl nemění.. Na útkové tkanině nakreslená mapka, začínající v levo dole a končící na dvojím středu Anarchie, štěstí a níže spokojenost...Hod kostkou nás posune o daný počet políček zleva doprava a na dalším řádku opačně... Řídíme se šipkami a značkami: 2x, stop, vzad... a samozřejmě využíváme magických hůlčiček k rychlému postupu - stejně jako se vyhýbáme oštěpům... patrně nás trestající za vyměknutí v osobní revoluci... V indickém originálu byla políčka pozorně sledována a hra využita k zamyšlení se nad souvisloustmi osudu a karmy... já bych to neviděl tak tragicky, ale kdo chce, ať si přizpůsobí vlastnosti své vlastní přirozenosti... jistě ne tak kontrastní...
Hra končí v symbolu Followers of the Apocalypse, buď v Anarchii nebo Harmonii... kdo přejede a netrefí speciální políčko se dvojí šipkou, symbolizující možnost volby směru, ten musí doufat, že se díky náhodě vrátí z posledního řádku na slušnou pozici, jinak musí vlevo nahoře následovat šipku až na začátek... Tato šipka je zde i na druhé straně, kde vás vynese až nad rozumnou mez... Ten kdo dokáže využívat proudy náhody, ji může využít k bleskovému dohrání.
Jednou tuto hru utkáme ze skutečné tkaniny a důkladně (důmyslně) promyslíme, zatím se spokojme s tím, že mezi sobeckým a obětavým úsilím, nacházíme neutrální radosti i skutečné hodnoty, tím uvědomělejší, čím výše se nacházejí... jen neopomeňme starou taoistickou moudrost, že všeho přes míru škodí, i když se jedná o dobrou věc, jakou rozvíjení myšlení je... takže... občas si dejte oraz, ať nezatrpknete!!

[ZPĚT]